Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Opgravning og gravetilladelser

Opgravning og gravetilladelser

Når du skal grave i jorden og have lagt en ledning eller kabel, kræver det en gravetilladelse, som du skal ansøge om hos Silkeborg Kommune.

Hvornår skal man have en gravetilladelse?

 

Skal du grave i fortov, vejareal eller have lagt ledninger, kræver det en gravetilladelse fra vejmyndigheden i Silkeborg Kommune.

Reglerne er gældende for borger og virksomheder. Er du privatperson, og har brug for en gravetilladelse, anbefaler vi, at du kontakter en entreprenør.

Sagsbehandlingstiden er op til 10 dage, forudsat ansøgningen er udfyldt korrekt.  

Sagsbehandlingstiden på grave- og rådighedstilladelser

 

Der er meget aktivitet i Silkeborg Kommune. Det betyder, at vi modtager rekordmange ansøgninger om gravetilladelse og rådighed over veje.

Vi kan desværre kun tilbyde rådgivning ifm. afmærkningsplaner og henviser ellers til professionel vejledning.

Tag altid højde for vores sagsbehandlingstider, når du skal planlægge gravearbejdet.

Hvornår får du svar?

    • Gravetilladelse på offentlig vej: 10 arbejdsdage til behandling af din ansøgning. 

 

  • Gravetilladelse på privat fællesvej: 3 uger til behandling af din ansøgning. (Vejejeren skal partshøres).

Svartiden forudsætter at ansøgning og afmærkningsplanen er udfyldt korrekt.

Skal du opstille stillads, container eller festtelt på offentlig vej? Læs mere her

 

Ledninger på kommunale arealer

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i januar 2016 at ændre praksis ved etablering af anlæg (transformerstationer, trykforøgerstationer, luftledningsanlæg, teknikhuse og alle former for jordledninger og jordkabelanlæg mv.) på og i kommunale arealer.

Beslutningen er følgende:

 

  • at placering af transformerstationer, ledninger mv. på kommunale arealer som udgangspunkt skal ske på gæsteprincippet
  • at praksis ændres pr. 1. marts 2016

Det betyder for ledningsejere, at når du ønsker at etablere transformerstationer,  trykforøgerstationer, luftledningsanlæg, teknikhuse og alle former for jordledninger og jordkabelanlæg mv. på/i kommunale arealer, kommer de som udgangspunkt til at ligge på gæsteprincippet.

Der skal som hidtil tinglyses deklaration til sikring af anlægget, ligesom der skal ske registrering i LER. Silkeborg Kommune udarbejder standarddeklaration til brug for tinglysning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte grundsalg@silkeborg.dk.

Team Drift
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje