Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Ejendomme

Ejendomme

Ejendomme i Silkeborg Kommune er en facility management-organisation, som servicerer kommunens ejendomme.

Om Ejendomme

Som facility management-organisation er det blandt andet vores opgave at drifte, udvikle og vedligeholde kommunens mange bygninger og deres udearealer. Herunder kan du læse mere om vores opgaver fordelt på vores fire sektioner - du kan få et overblik over Ejendomme i vores organisationsdiagram:

Ejendomspolitikken

Det er blandt andet Ejendomspolitikken, som danner grundlag for den måde, vi prioriterer og arbejder på i Ejendomme.

Læs Ejendomspolitikken 2030 her (pdf)

Sektioner i Ejendomme

Rengøring

Sektionen varetager rengøringsopgaven i alle kommunens bygninger - fx institutioner, skoler, haller og sale. Rengøring driver også kommunens vaskeri, som leverer fx klude og mopper til rengøringsteknikerne.

Vi arbejder ud fra princippet om dialogbaseret rengøring, som betyder, at rengøringsteknikerne løbende er i dialog med personalet i den bygning, de rengør, i forhold til prioritering af rengøringsopgaven. Det lyder måske som en selvfølge, men på rengøringsområdet er der tradition for blot at arbejde efter kvalitetsniveauer.

Med dialogbaseret rengøring kombinerer vi de to metoder - til glæde for både rengøringsteknikere og brugerne af bygningen.

Leder: Joel Engblad
E-mail je@silkeborg.dk

Drift og Vedligehold

Sektionen varetager den daglige drift samt det forebyggende og genoprettende vedligehold af kommunens bygninger.

Det betyder, at de i det daglige fører tilsyn med bygningerne - både i forhold til de tekniske anlæg og selve bygningerne og deres udeområder.

Vi understøtter kerneopgaverne, som udføres i bygningerne, fx ved monteringsopgaver, renhold, affaldshåndtering, vinterberedskab og andre praktiske opgaver. Det er også denne sektion, som udfører større vedligeholdelsesopgaver, som fx at skifte tag eller vinduer på en bygning.

Drift og Vedligehold fører struktureret og standardiseret tilsyn med bygningerne, så kan vi hele tiden kan bevare overblikket over den samlede bygningsporteføljes stand.

Leder: Poul Rey
E-mail je@silkeborg.dk

Projekt- og Driftsudvikling

Sektionen er ansvarlig for Ejendommes tværgående udvikling - fx gennem udarbejdelse af standarder samt vedligeholdelse og opfølgning på dem. De udarbejder også koncepter og procesbeskrivelser for arbejdsgange, som skal sikre ensartethed og professionalisering af facility management-organisationen.

Sektionen holder øje med Silkeborg Kommunes energiforbrug gennem en systematisk energiledelse og optimerer, hvor der er brug for det. Der arbejdes løbende med initiativer, som kan reducere CO2-udledningen i alle byggeriets faser, så vi reducerer kommunens klimaaftryk.

Derfor arbejder sektionen også med processen omkring udfasning af fossile opvarmningskilder, miljøskadelige stoffer samt stoffer, som ikke kan nedbrydes.

Sektionen arbejder med at transformere og tilpasse vores arbejdspladser, så de understøtter fremtidens arbejde.

Leder: Lars Thygesen
E-mail lt@silkeborg.dk

Byggeri og Portefølje

Sektionen varetager udlejning af vores boliger, som er visiteret til borgere - fx boliger på plejecentre og bosteder. Sektionen varetager også køb og salg af ejendomme, salg af byggegrunde og tilsyn af almene boligorganisationer.

Det er også denne sektion, som varetager forsikring og risikostyring i forhold til fx kommunens bygninger og biler. Sektionen håndterer også kommunens bilflåde og dertilhørende ladestandere, så vi sikrer en optimal udnyttelse af Silkeborg Kommunes samlede bilflåde

Sektionen står for alle nybyggerier, renoveringer, ombygninger og nedrivninger.

Leder: Søren Overgaard
E-mail spo@silkeborg.dk

Allan G. G. Madsen

Ejendomschef

Opsigelse af lejemål

Opsigelse af kommunale plejeboliger og ældreboliger

Læs mere om opsigelse af lejemål

Kontakt
Ejendomme Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje