Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Organisation og Personale Kommunikation

Kommunikation

Kommunikationssektionen arbejder med intern og ekstern kommunikation i Silkeborg Kommune.

Branding Silkeborg

Silkeborg er et demokratisk fællesskab, et geografisk område og en virksomhed/organisation. 

Vi ønsker at synliggøre det demokratisk fællesskab gennem fortællinger om politiske beslutninger, nærdemokrati, samskabelse m.v.

Vi ønsker at synliggøre det geografiske område gennem fortællinger om det, Silkeborg i årtier har været kendt for: Natur, kunst, kultur, et trygt og rart stede… samt fortællinger om et attraktivt område med vækst og udvikling, liv, handel og oplevelser, hvor ‘vi får tingene til at ske…’

Vi ønsker at synliggøre virksomheden gennem fortællinger, som viser, at vi er en kompetent og innovativ organisation.

Teams i Kommunikationssektionen

 • Trykkeri
 • Grafikere
 • Web
 • Kommunikation 

Opgaver i Kommunikationssektionen

Silkeborg Kommune ønsker at være anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Kommunen skal både sørge for ’sikker drift’ og for udvikling. Derfor skal vi give mening i det, vi gør for borgerne, og i de beslutninger vi træffer - så borgerne får mulighed for at forstå, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, og kan deltage aktivt i det lokale demokrati.

Det understøtter Kommunikationssektionen ved at rådgive, vejlede og løse en lang række kommunikationsopgaver. 

 • Drift og udvikling af kommunikationsplatforme: Drift og udvikling af flere end 75 hjemmesider, drift af intranet, Facebook, LinkedIn, Instagram og andre sociale medier, visuel identitet og designlinje, grafisk arbejde, produkter og tryksager, den ugentlige informationsannonce i Ekstra Posten, branding-, job-, grundsalgs- og andre annoncer, tryksager og skilte, fotos, video og billedarkiv, digitale pyloner og plakatstandere, pressemeddelelser m.v.

 • Borgerkommunikation: Nyheder, serviceinformationer, svar på borger- og journalisthenvendelser, formidling af nyheder og serviceinformationer, herunder politiske og administrative beslutninger og aktiviteter. 

 • Kommunikationsmestring: Kommunikationskurser, workshops og træning af medarbejdere og ledere i personlig, mundtlig, skriftlig og digital kommunikation, kommunikationsplanlægning, præsentationsteknik, borgermøder, pressekontakt, servicekommunikation, lederkommunikation og krisekommunikation. Efter behov og fast på kommunens uddannelsescenter.

 • Strategisk kommunikation: Rådgivning, sparring og hjælp til strategisk kommunikation og forandringskommunikation, kommunikationsplaner, målgruppe- og interessentanalyser, branding og omdømmeledelse, rådgivning om strategisk kommunikation og forandringskommunikation, design af kommunikationsprocesser og borgermøder.

 • Krisekommunikation: Kriseberedskaber, kriseledelse, krisekommunikation og omdømmeledelse, herunder medieovervågning, beredskabsplaner, øvelser samt sparring, rådgivning og hjælp til at forebygge, forberede og håndtere kriser og konfliktfyldte sager.
Kommunikation
Kommunikationschef Hans Mogensen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje