Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Organisation og Personale Personaleservice

Personaleservice

Personaleservice er en af sektionerne i Organisation og Personale

I sektionen er der følgende teams:

Løn

Varetager løn- og personaleadministrative opgaver i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og stabe. Teamet rådgiver, fortolker og implementerer overenskomst- og arbejdstidsrelaterede aftaler og lovgivning på personaleområdet. Yder support i løn- og personalerelaterede IT-systemer og håndterer ledelsesinformation, refusioner, lønbudgettering og budgetopfølgning på personaleområdet.

Forhandling

Rådgivning og ledelsessparring i sygefraværsforløb og hjælp til håndtering af arbejdet med sygefravær. Teamet håndterer personalesager, tjenstlige forhold og afskedigelser og yder personalejuridisk rådgivning. Ansvarlig for håndtering i overensstemmelse med lønpolitikken, forhandling af forhånds- og lokalaftaler og lønforhandlinger.

Personaleservice
Sektionsleder Pia Alsgaard
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje