Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialafdelingen Elever og studerende

Elever og studerende

Hvert år stiller Socialafdelingens udførersektioner i alt ca. 110 praktikpladser til rådighed for Social- og Sundhedsassistentelever og studerende på følgende uddannelser:

  • SOSU Østjylland, Silkeborg
  • Pædagoguddannelse, VIA i Viborg, Ikast og Århus og på Diakonhøjskolen i Århus
  • Sygeplejerskeuddannelsen, VIA i Silkeborg
  • Ergoterapeutuddannelsen, VIA i Århus.

Praktikpladser tildeles af uddannelserne.

Vi er et professionelt uddannelsessted med veluddannede praktikvejledere, der er optaget af at tilbyde veltilrettelagre praktikforløb i spændende og tværfaglige læringsmiljøer. Alle ansatte medvirker til at uddanne, skabe det gode læringsmiljø og tager ansvar for at være faglige forbilleder og sparringspartnere. 

Du læse om de enkelte uddannelsesområder nedenfor.

Vi tilbyder 6 pladser om året til ergoterapeutstuderende på uddannelsens 5. semester, samt enkelte pladser til 1. semester.

Der er både kliniske undervisningssteder i den socialpsykiatriske bostøtte, på aktivitets- og beskæftigelsestilbud i socialpsykiatrien. Du kan læse om de kliniske undervisningssteder på deres egne hjemmesider:

Team Øst
Socialguiden
PH Aktiv
Team Birkeparken

Du kan læse om ergoterapeutuddannelsen og optagelse på VIAs hjemmeside

Er du ergoterapeutstuderende i VIA, Århus kan du læse mere om læringsmiljøet og klinikkens tilrettelæggelse i de generelle studieplaner.

Vi er med til at uddanne ca. 50 Social- og Sundhedsassistentelever (SSA) hvert år. SSA-elever er ansat i Sundhed og Omsorgsafdelingen eller en anden kommune gennem hele uddannelsen. 

Vi tilbyder flest oplæringspladser i 2. oplæringsperiode – psykiatri, som varer ca. 18 uger. Oplæringspladserne tildeles af uddannelserne.

Du kan læse om psykiatri-oplæringsstederne på deres egne hjemmesider:

Aktivitetstilbuddet Frydenslund
Borgergade 53
Botilbuddet Frydenslund
Botilbuddet H.C. Branners Vej
Botilbuddet Vesterbo
Bostedet Kjellerup
Neurofagligt Team
Park- og Byhuset, Botilbuddet Alderslyst
Rusmiddelcenter Silkeborg
Skovhuset, Botilbuddet Alderslyst
Solbakkevej H-Huset
Team Birkeparken
Team Nord
Team Øst

I samarbejde med Sundhed og Omsorgsafdelingen tilbyder vi også oplæringspladser til SSA-elever i 1. og 3. oplæring på følgende steder:

Botilbuddet Bakkehuset
Botilbuddet Marienlund

Her kan du læse om uddannelsen og hvordan du søger en elevplads i Silkeborg Kommune

Vi tilbyder ca. 35 praktikpladser om året til pædagogstuderende i lønnet praktik inden for specialiseringen Social- og specialpædagogik. Praktikpladserne tildeles af uddannelsen.

De lønnede praktikperioder varer 26 uger og foregår i:

- 2. praktik med fokus på relation og kommunikation

- 3. praktik med fokus på samarbejde og udvikling.

På nogle er praktikstederne er der mulighed for ulønnet praktik: 1. praktik (36 dage) med fokus på pædagogisk praksis og 4. praktik (16 dage) i forbindelse med bachelorprojektet.  

Du kan læse om praktikstederne på deres egne hjemmesider:

Aktivitetstilbuddet Kernen
Aktivitetstilbuddet Frydenslund
Bofællesskabet Bredhøjvej
Botilbuddet Arendalsvej 280
Botilbuddet Bakkehuset
Botilbuddet Frydenslund
Botilbuddet Tulipanvej
Botilbuddet Vesterbo
Botilbuddet Marienlund
Botilbuddet Alderslyst, Parkhuset og Byhuset
Botilbuddet Alderslyst, Skovhuset
Mødestedet
Rusmiddelcenter Silkeborg

Du kan læse om Pædagoguddannelsen og optagelse på VIAs hjemmeside og på Diakonhøjskolens hjemmeside

Går du på pædagoguddannelsen i VIA eller på Diakonhøjskolen kan du tilgå praktikbeskrivelser på Praktikportalen.

Vi tilbyder årligt 20 praktikpladser til sygeplejestuderende på uddannelsens 4. og 6. semester. Praktikpladserne tildeles af uddannelsen.

De kliniske uddannelsessteder er botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som du kan læse om på deres egne hjemmesider: 

Botilbuddet H.C. Branners Vej
Bostedet Kjellerup
Akut Døgn, Team Falkevej
Borgergade 53

Du kan læse om sygeplejerskeuddannelsen og optagelse på VIAs hjemmeside

Som sygeplejestuderende på uddannelsen i Silkeborg kan du læse mere i læringsmiljøet og klinikkens tilrettelæggelse i de kliniske studieplaner på: 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje