Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsen som SOSU Assistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet. Her støtter du borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

Uddannelsen veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og oplæring på sygehus, i psykiatrien og i primærkommunal sektor.

Der er mulighed for afkortning af uddannelsen. Det afhænger dog af, hvilken og hvor meget erfaring du har teoretisk og/eller praktisk.

Opgaver i oplæringen kan fx være personlig pleje, grundlæggende sygepleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration og rehabilitering. 

Læs mere om:

Der er forskellige adgangskrav alt efter om du ansøger om optagelse på grundforløb 1, grundforløb 2 eller hovedforløbet. 

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på:

 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
 • At du har overblik, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt
 • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
 • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
 • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit oplæringssted

Løn og ansættelse:

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst. 

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer.

Som elev får du almindelig elevløn, hvis du er under 25 år, og voksenelevløn hvis du er over 25. Den aktuelle sats kan ses på FOA´s hjemmeside.

I oplæringsperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt. Du skal være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende oplæringssted.

På SSA-uddannelsen er der 5 oplæringsperioder:

 • Første oplæring: På et plejecenter i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske oplæringssted.
 • Anden oplæring: I hjemmeplejen i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske oplæringssted.
 • Tredje oplæring: I psykiatrien, stedet kan være placeret i enten Silkeborg, Favrskov, Skanderborg kommune.
 • Fjerde oplæring: På hospitalet, stedet vil være på AUH Aarhus. I få tilfælde kan det være på hospitalet i Silkeborg, Hammel, Horsens, Viborg.
 • Femte oplæring: På enten et plejecenter, i hjemmeplejen eller på midlertidige pladser i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske oplæringssted.

Typiske mødetider:

 • Dagvagt: 7-15
 • Aftenvagt: 15-23
 • Weekend: 7-15

Mødetiderne kan også være forskudt.

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedsassistentelever flere gange om året.

Vær opmærksom på at tidspunkter for opstart er anderledes, hvis du allerede er uddannet SSH og vil videreuddanne dig til SSA.

Hvornår kan du starte?

 • Grundforløb 1 starter én gang om året
 • Grundforløb 2 starter tre gange om året
 • Hovedforløbet starter tre gange om året

Se hvornår og hvordan du søger ind hos SOSU Østjylland

Når du har afsluttet din uddannelse, er du meget velkommen til at sende os en ansøgning.

I Silkeborg Kommune har vi mange forskellige jobmuligheder på både botilbud, plejecentre og i hjemmeplejen.

Du kan se vores ledige stillinger under Silkeborg.dk/job

Vores lønninger følger overenskomsten

Du kan få mere information om løn hos FOA

Stillinger til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen:

Hvis der ikke er et aktuelt stillingsopslag kan du finde mere information under Sådan søger du en elevplads.

Laila Andersen

Uddannelsesansvarlig SOSU området

+4520517609

Laila.Andersen@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje