Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Læs mere om uddannelsen som SOSU Assistent

Uddannelsen som SOSU Assistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet. Her støtter du borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

Uddannelsen, som varer 2 år, 9 måneder og 3 uger veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på sygehus, i psykiatrien og i primærkommunal sektor.

Der er mulighed for afkortning af uddannelsen. Det afhænger dog af, hvilken og hvor meget erfaring du har teoretisk og/eller praktisk.

Opgaver i praktikken kan fx være personlig pleje, grundlæggende sygepleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration og rehabilitering. 

Læs mere om:

Du skal som minimum have følgende:

 • Bestået GF2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Som udgangspunkt får du 10% merit på starten af uddannelsen, hvis du er over 25 år (Svarende til 5 uger).

Yderligere merit gives efter fastlagte krav. Det er skolen, der beslutter om der gives merit.

Hvis du er over 25 år og ikke har GF2, er der mulighed for at blive ansat på det fulde forløb, dvs. med løn både på GF2 og hovedforløbet.

Du skal først kontakte skolen for at ansøge, og derefter skal du søge hos os. 

For at kunne starte på uddannelsen, skal du som minimum have følgende:

 • Uddannet SOSU-hjælper inden uddannelsesstart
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp (ellers erhverves det undervejs i uddannelsen)
 • Brandbekæmpelse (ellers erhverves det undervejs i uddannelsen)

Har du en uddannelse fra før 2002, skal du være særlig opmærksom på, om du opfylder kriterierne for dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Har du en uddannelse derefter og har haft mulighed for at tage dansk og naturfag på andet niveau, skal du være opmærksom på at det er en individuel vurdering om du kan starte direkte på hovedforløbet.

Du får et halvt års merit på starten af uddannelsen, hvis du er uddannet SOSU-hjælper.

Det betyder, at du skal starte minimum et halvt år senere, end holdet starter, fx på april-holdet starter du i november.

Følger du EUX-forløbet, skal du som minimum have følgende:

 • Bestået EUX GF 2 inden uddannelsesstart
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Det er muligt at starte på EUX-uddannelsen én gang om året med start i august på skolen i Silkeborg.

Hvis du er over 25 år og ikke har GF2, er der mulighed for at blive ansat på det fulde forløb, dvs. med løn både på GF2 og hovedforløbet.

Du skal først kontakte skolen for at ansøge, og derefter skal du søge hos os.

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på:

 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
 • At du har overblik, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt
 • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
 • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
 • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted

Løn og ansættelse:

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst. 

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer.

Som elev får du almindelig elevløn, hvis du er under 25 år, og voksenelevløn hvis du er over 25. Den aktuelle sats kan ses på FOA´s hjemmeside:

Se de aktuelle satser på FOA´s hjemmeside

Praktikperioder:

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.

Du skal også være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende praktiksted.

På SSA-uddannelsen er der følgende 5 praktikperioder:

 • På et plejecenter i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.
 • I hjemmeplejen i Silkeborg Kommune. Du skal enten cykle eller køre i kommunebil rundt til borgerne. Du får mulighed for at ønske praktiksted.
 • I psykiatrien. Det kan være i Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Skejby.
 • På hospitalet. Det kan være i Silkeborg, Hammel, Skejby (evt. Viborg).
 • Afsluttende praktik enten på plejecenter eller i hjemmeplejen i Silkeborg kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.

Typiske mødetider:

 • Dagvagt: 7-15
 • Aftenvagt: 15-23
 • Weekend: 7-15

På SSA-uddannelsen er der følgende 5 praktikperioder:

 • På et plejecenter i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.
 • I hjemmeplejen i Silkeborg Kommune. Du skal enten cykle eller køre i kommunebil rundt til borgerne. Du får mulighed for at ønske praktiksted.
 • I psykiatrien. Det kan være i Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Skejby.
 • På hospitalet. Det kan være i Silkeborg, Hammel, Skejby (evt. Viborg).
 • Afsluttende praktik enten på plejecenter eller i hjemmeplejen i Silkeborg kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.

Typiske mødetider:

 • Dagvagt: 7-15
 • Aftenvagt: 15-23
 • Weekend: 7-15

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedsassistentelever flere gange om året.

Vær opmærksom på at tidspunkter for opstart er anderledes hvis du allerede er uddannet SSH og vil videreuddanne dig til SSA.

Grudforløb 

Grundforløb 2 - Maj 2024

Start dato på uddannelsen: 01-05-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 25-02-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 18-03-2024

Grundforløb 2 - September 2024

Start dato på uddannelsen: Start september 2024 (præcis dato følger)

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 10-06-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 26-06-2024

Grundforløb 2 - Januar 2025

Start dato på uddannelsen: Midt januar-2025 (præcis dato følger)

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 10-11-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 25-11-2024

 

Hovedforløb 

Hovedforløb - Juni 2024

Start dato på uddannelsen: 14-06-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 17-03-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 17-04-2024

Hovedforløb - Oktober 2024

Start dato på uddannelsen: 11-10-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 11-08-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 28-08-2024

Hovedforløb - Januar 2025

Start dato på uddannelsen: Midt januar 2025 (præcis dato følger)

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 27-10-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 15-11-2024

Merit SSA (-For dig som er uddannet SSH i forvejen)

Hovedforløb - Oktober 2023

Start dato på uddannelsen: 16-04-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 15-01-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 30-01-2024

Hovedforløb - Januar 2024

Start dato på uddannelsen: 14-08-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 18-06-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 26-08-2024

Hovedforløb - Juni 2024

Start dato på uddannelsen: 06-01-2025

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 20-10-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 04-11-2024

 

Ansøgningsskemaer til Social- og Sundhedsassistentuddannelsen:

Hvis der ikke er et stillingsopslag, kan du finde mere information i boksen "Sådan søger du en elevplads" her på siden.

Laila Andersen

Uddannelsesansvarlig SOSU området

+4520517609

Laila.Andersen@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje