Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialafdelingen Myndighed

Myndighed

Myndighedssektionen består af 3 teams og har i alt 38 medarbejdere, der har en baggrund sm socialrådgivere/socialformidlere.

Den overordnede rolle for  Myndighedssektionen er at udrede og vurdere borgerens behov for støtte i henhold til Socialafdelingens bevillingsområde jf. servicelovens bestemmelser. Dette betyder konkret udredning og vurdering i forhold til:

SEL § 82 - Tidlig indsats
SEL § 85 - Bostøtte
SEL § 96 - Borgerstyret Personlig Assistance
SEL § 97 - Ledsageordning
SEL § 98 - Kontaktperson til døvblinde
SEL § 99 - Støttekontaktperson
SEL § 100 - Merudgifter
SEL § 103 - Beskyttet Beskæftigelse
SEL § 104 - Aktivitets- og Samværstilbud
SEL § 107 - Midlertidigt Botilbud
SEL § 108 - Længerevarende Botilbud
SEL § 110 - Forsorgshjem
Specialundervisning for voksne

Som nævnt er Myndighedssektionen inddelt i 3 teams, der hver har deres målgrupper i forhold til udredning og vurdering af borgerens behov i forhold til ovenstående.

Voksenhandicapteamet

Her er målgruppen voksne med udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, ADHD, erhvervet hjerneskade og øvrige handicaps

Socialpsykiatri- og Rusmiddelteamet

Her er målgruppen borgere med sindslidelse, misbrug og/eller hjemløshed

Voksenrådgivningen

Dette er den første kontakt ind i Myndighedssektionen, hvor borgeren har den første samtale med en rådgiver i forhold til de udfordringer, der måtte være i borgerens liv med fokus på hurtig hjælp og støtte. Dette team udgør således en modtagelsesfunktion og arbejder specifikt med tidlig indsats jf. SEL § 82.

Lars Bundgaard Leen

Sektionsleder

HA, Team Voksenrådgivningen

LarsBundgaard.Leen@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje