Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialafdelingen Voksenhandicap området

Voksenhandicap området

Målgruppen er borgere med omfattende handicap og behov for støtte til en meningsfuld hverdag.

Handicappet kan være omfattende i forhold til medfødte eller erhvervede funktionsnedsætttelser både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

Kompensationsprincippet er i fokus for målgruppen af borgere med udgangspunkt i deres boform og dagtilbud, hvor det gode hverdagsliv med meningsfulde fællesskaber er centrale værdier.

Voksenhandicap støtter borgeren i en helhedsorienteret indsats, hvor borgerens perspektiv og behov er i fokus for det gode hverdagsliv.

Borgerne bor i visiterede længerevarende boformer. Få borgere bor i egen bolig eller er endnu ikke flyttet hjemmefra. Borgerne har behov for en længerevarende socialindsats efter Lov om Socialstøtte, hvor formålet blandt andet er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Den sociale indsats kombineres med sundhedsfaglige indsatser for at sikre helhedsindsatsen omkring borgeren.

Alle borgere har individuelle mål, som der arbejdes ud fra og løbende tilpasses og evalueres. Målgruppen er borgere som har en længerevarende funktionsnedsættelse, har et omfattende støttebehov og/eller har et vedligeholdende og kompenserende støttebehov.

Iben Tulstrup Kristensen

Sektionsleder i Voksenhandicap

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje