Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen Staben for Sundhed og Omsorg

Staben for Sundhed og Omsorg

Staben for Sundhed og Omsorg varetager mangeartede administrative opgaver for i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Afdelingen varetager opgaver omkring afdelingens og sundhedsområdets økonomi. Derudover administreres afdelingens ejendomme og materiel, udbetaling af plejevederlag til alvorligt syge, tilskud til pensionistforeninger samt drifter afdelingens it systemer.

Sektionens formål er at:

 • Sikre overblik over Sundheds- og Omsorgsafdelingens samlede økonomi samt medvirke til at overholde budgetrammen
 • Sikre en effektiv ressource- og økonomistyring via gennemsigtighed og styrket ledelsesinformation
 • Betjene de politiske udvalg m.m., udarbejde dagsordener, ansvar for journalisering, arkivering og korrekt behandling af post.
 • Styre og udvikle afdelingens IT-systemer
 • Snitflader til interne og eksterne samarbejdspartnere (løbende udvikling og koordinering)

Sektionen er opdelt i følgende enheder:

Administrationsenheden har følgende opgaver:

 • ansvarlig for afdelingens materiel, projektkoordinering i forbindelse med om- og nybygninger
 • sagsbehandling, dagsordener m.v. til politiske udvalg
 • administration af tilskud til pensionistforeninger
 • administration af individuel handicapkørsel
 • elevadministration og uddannelsesaftaler på Social- og sundhedsområdet
 • afdelingens kontakt til Seniorrådet
 • kommunikation og information i forhold til borgere og medarbejdere, bl.a. via internet og intranet
 • tovholder for afdelingens elektroniske sags- og dokumenthåndtering, journalisering og arkiv
 • implementering og opfølgning af sundhedsaftale med Region Midtjylland
 • koordinering og opsamling på embedslægernes tilsyn og kommunalt tilsyn på plejecentre (tilsynsrapporter)
 • koordinering af afdelingens beredskabsplaner

IT enheden har følgende opgaver

Udvikler, vedligeholdelser og drifter de IT-systemer, som bliver brugt i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Enheden fungerer også som konsulent og supportfunktion for leverandører og driftsenheder.

Økonomienheden har følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af budgetter, bevillingsaftaler, institutionsaftaler, budgetopfølgninger og regnskaber
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser til beslutningstagere
 • Optimering og udvikling af økonomistyring og udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Udarbejdelse af prisberegninger og afregning til leverandører af hjemmepleje og madservice, herunder andre kommuner
 • Afregning i forhold til sundhedsøkonomi, herunder økonomiske analyser på området
 • Konsulentfunktion, f.eks. ved økonomistyring og budgetopfølgning i driftsenhederne
 • Koordinering og implementering af større projekter og udbud
 • Administration og udbetaling af plejevederlag

Mission

Vi binder Sundheds- og Omsorgsafdelingens funktioner sammen ved at servicere, koordinere og dele viden.

Vision

Vi vil gå forrest og være omdrejningspunkt for Sundheds- og Omsorgsafdelingen med fokus på at udvikle.

Værdier

 • Kommunikation
 • Vidensdeling
 • Faglighed

Steffen Ranfelt Laugesen

Sektionsleder

SteffenRanfelt.Laugesen@silkeborg.dk

Kontakt
Staben for Sundhed og Omsorg Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje