Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø

Natur og Miljø

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet. Vi er inddelt i seks faglige teams med hver vores hovedopgaver.

Teams i Natur og Miljø:

Kontakt Klimasekretariatet

Email: klima@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Christian Leth Christensen
Uffe Mousten Krogh
Silke Josefine Schmidt Rasmussen

 

Vi arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme, klima og miljøvurderinger af planer og projekter.

Kontakt Team Energi og Ressourcer

Tlf: 89 70 14 21
Email: team.er@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Rikke Bernth Fuks
Christina Holm
Kirsten Hesselaa
Linda Lindhardtsen
Julia Sakskjær
Malene Ultang 
Dorrit Thaysen
 

 

Vi arbejder med vandforsyning, drikkevandsbeskyttelse, tilsyn med drikkevandskvalitet og vandværker.

Kontakt Team Grundvand

Tlf. 89 70 14 20 
E-mail: Grundvand@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Charlotte Drammelsbæk Rohde
Sofie Patricia Poulsen
Jesper Lorenzen
Charlotte Hvid Gregersen 

 

Vi arbejder med miljøgodkendelser, miljøtilsyn, genesager, jordforureninger og jordflytninger.

Kontakt Team Jord og Virksomheder

Rlf. 89 70 14 19

Email: VirksomhederogJord@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Emil Juncher Thøgersen
Emma F. Vestergaard
Hanne Bach Lorentzen
Line Kronborg Madsen
Lone Wilson
Peter Fabrin
Stinne Nørgaard
Thomas Harpøth

Vi arbejder med husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn, slamudspredning og rottebekæmpelse.

Kontakt Team Landbrug

Tlf. 89 70 14 18 
E-mail: landbrug@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Baiba Vestergaard
Kristoffer Graverholt 
Lasse Kramer Andersen
Mariann Pinkalski
Rosa Pedersen

 

Vi arbejder med naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttelse af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne områder og naturpleje.

Kontakt Team Natur

Tlf. 89 70 14 22 
E-mail: natur@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Ane Østergaard
Bente Sørensen
Kirsten Primdahl
Kristian Nielsen
Kristoffer Jørgensen
Mathilde Østergaard Sørensen 
Pauline Maria Skorski
Peter Lange
Poul Erik Thystrup
Søren Danielsen

Vi arbejder med udledningstilladelser, spildevand i det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, badevand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaurering.

Kontakt Team Vandløb og Søer

Tlf. 89 70 14 23
Email: vand@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Anders Aahave
Charlotte Sønderby Højbjerre
Elisabeth Larsen Kolstad
Iben Hjøllund
Maibritt Kjeldal Lassen
Maibritt Langfeldt Sørensen
Martin Andersen
Mathias Utoft Jørgensen
Merethe Louise Bønneland Neland 
Mikkel Hofgaard Møller
Nicolai Harrekilde Jensen
Ulrikke Vibe Jensen
Aage Ebbesen

Morten Horsfeldt Jespersen

Sektionsleder

Ved spørgsmål til håndtering af konkrete sager eller vores ydelser

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje