Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Her bygger vi Buskelund: Træer langs boldbanerne fældes, og nye plantes

Buskelund: Træer langs boldbanerne fældes, og nye plantes

Poppeltræerne langs fodboldbanerne skal over den næste tid fældes.

Vi starter arbejdet uge 5, og regner med at være færdige uge 8.

Der går altid mange overvejelser forud for, at vi fælder træer i Silkeborg Kommune, og det er også tilfældet her.

Hvorfor fælder vi træerne langs banerne?

 • Træerne har højtsiddende kroner og giver ikke læ for vinden på idrætsområdet
 • Rodnettet er kraftigt og højtliggende. Det er en udfordring, da der flere steder er synlige rødder i græsset
 • Træernes store bladmasse gør, at foldbanerne næsten er dækket med blade om efteråret. Det gør både banerne glatte og giver meget vedligehold
 • Træerne er blevet meget store - nogle op til 30 meter - og der har været tilfælde med afknækkede grene. Det kan være farligt at blive ramt af grene fra den højde, og vi
  ønsker at minimere risikoen for skader og ulykker

Vi planter nye træer

Vi planter naturligvis nye træer om banerne.

Vi har valgt at plante småbladet lind, og det er der flere fordele ved:

 • De kan på lang sigt blive store - men vokser ikke så hurtigt som poppeltræer
 • Vi kan forme trækronerne og mindske gener
 • Træerne har ikke højtliggende, store rødder, som vil genere banerne
 • Træerne er en hjemmehørende træart og vil derfor bidrage positivt til biodiversiteten i området - lindeblomsterne er også en god nektarkilder for bier

Reetablering af sti og vedligehold af kunstgræsbanen

Udover etableringen af nye træer, reetablerer vi også stien rundt om kunstgræsbanen, da den er ved at være slidt ned.

Vi lægger også nyt underlag på kunstgræsbanen og granulatsikrer den, så vi mindsker udslippet af granulat til området omkring banen.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje