Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi

Her bygger vi

Overblik over bygge- og vejprojekter

Flytning af Christian 8.s Vej 

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje, parkeringspladser og ensartet beplantning. I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter.

Det betyder, at Christian 8.s Vej skal flyttes væk fra søen og over langs Søtorvets husfacade.

Det frigiver et areal ved søen til første del af den nye bypark. I første omgang vil arealet sandsynligvis blive brugt til midlertidig parkering i en årrække, mens Søvej og parkeringspladserne øst og vest for Rådhuset bliver omdannet til de nye områder i den grønne bypark.

Læs mere om planerne for Søfronten

Tidsplan:

2024: Byggeriet af den nye Christian 8.s Vej begynder.
2025: Trafikken ventes flyttet til den nye vej langs Søtorv-bebyggelsen.

Flytning af Søvej

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje, parkeringspladser og ensartet beplantning.

I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter. Det betyder, at Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af Rådhuset.

Læs mere om planerne for Søfronten

Tidsplan:

Ikke besluttet

Ny belægning på Fredensgade

Når nedrivningen af det gamle Torvecenter og byggeriet af Fredensgård er færdig i 2028, vil Fredensgade få ny belægning. Det bliver samme granitbelægning som på Torvet.

Tidsplan:

2023: Fredensgade graves op for at omlægge ledninger.
2028: Ny belægning på Fredensgade

Vestre Højmarksvejs forlængelse til Funder

Vestre Højmarksvej skal forlænges fra Ejdervej i Hvinningdal til Funder, så Højmarksvej bliver færdigbygget som en af Silkeborg bys fire ringvejssystemer: Parkeringsringen i midtbyen, Ringvejen, Højmarksvej og Silkeborgmotorvejen.

I første omgang bygges en del af strækningen.

Tidsplan:

2023-2024: Planlægning
2025: Forventet byggestart
2026-2027: Forventet færdigbygget

Høje Kejlstrupsvejs forlængelse til Eriksborg

Høje Kejlstrupvej skal forlænges fra kraftvarmeværket til den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe.

Læs mere om den nye bydel Eriksborg

Tidsplan:

2023-2024: Skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering.
Øvrig tidsplan ikke besluttet.

Vejanlæg i forbindelse med den nye bydel Eriksborg

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe skal Nebelgårdsvej udvides, og vejene til det nye bydelscenter skal bygges.

Læs mere om den nye bydel Eriksborg

Tidsplan:

2023-2024: Planlægning
2025: Forventet byggestart
2027: Forventet færdigbygget

Sammenbinding af Astrid Lindgrensvej

I nybyggerområdet i Buskelund skal de to stykker af Astrid Lindgrensvej bindes sammen på strækningen fra Birksvej til Løvehjertevej.

Tidsplan:

2023: Forventet byggestart
2024: Forventet færdigbygget

Støjdragen i Astrid Lindgren-kvarteret

Ved det nye Astrid Lindgren-kvarter i det nordlige Silkeborg bygges en støjvold langs med motorvejen.

Støjvolden kommer til at ligne en drage og kaldes Støjdragen. Støjdragen skal skærme for støjen fra motorvejen og bliver et rekreativt område med plads til leg, bevægelse og naturoplevelser.

Læs mere om den nye støjdrage

Tidsplan:

2023: Byggestart – Støjdragen bygges i flere etaper
2028: Forventet færdigbygget

Vejanlæg i forbindelse med nyt centerområde i Virklund

I forbindelse med det nye centerområde i Virklund skal vejene i området ændres, så trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt.

Der etableres en ny forbindelse mellem Horsensvej og Virklundvej, og der laves to nye signalanlæg ved Horsensvej/ny forbindelsesvej og ved Virklundvej/Vesterlundvej.

Det nuværende signalanlæg på Horsensvej skal nedlægges. Samtidig udfører Silkeborg Forsyning separatkloakering i dele af Virklund By. 

Læs mere om det nye centerområde

Tidsplan:

2023: Planlægning og projektering
2024: Udførelse
2025: Færdigbygget

Vejanlæg i Erhvervskorridoren Etape 2

I forbindelse med udviklingen af Erhvervskorridoren Etape 2 ved Silkeborgmotorvejen mellem Stagehøj Tværvej og Kastaniehøjvej skal Lillehøjvej forlænges til Kastaniehøjvej.

Desuden skal Lillehøjvej udvides og forsynes med cykelsti på strækningen fra den nye politistation til Kastaniehøjvej.

Tidsplan:

Ikke besluttet.

Supercykelstier fra omegnsbyerne til Silkeborg by

De gamle togbanespor, som nu bruges som stier - Den Skæve Bane, Kjellerupstien, Bryrup Banesti og Gjern Banesti - skal omdannes til supercykelstier, hvor der er er plads til mange cyklister med forskellige hastigheder, hvor der er få stop og hvor cykler er adskilt fra biler og gående.

Forbindelsen til Kjellerupstien er den første sti, som omdannes til supercykelsti. Her er der sat de første penge af til 1. etape af etableringen af stien fra Lysbro til Silkeborg Trafikterminal.

Tidsplan:

2024: Forventet byggestart på Kjellerupstien

Støjskærm ved motorvejen i Buskelund

På Silkeborgmotorvejen ved Buskelund opsættes en støjskærm, som skal reducere støjgenerne fra motorvejen for beboerne i Buskelund.

Læs mere om støjskærmen ved motorvejen i Buskelund

Tidsplan:

2023-2024: Opsætning

Hærvejsmotorvejen Midtjysk Motorvej

Folketinget har besluttet, at der skal bygges en Midtjysk Motorvej - også kaldet Hærvejsmotorvejen, som skal give bedre vejforbindelser mellem Viborg og Billund Lufthavn samt aflaste Rute 13, hovedvejen mellem Viborg og Vejle, og den østjyske motorvej E45.

I 2023 bliver der lavet en miljøkonsekvensvurdering af to linjeføringer, der går forbi byer som Kjellerup, Thorning, Vium, Hvam, Nørre Knudstrup, Ungstrup og Vattrup.

Læs mere om motorvejen og find kort over linjeføringerne her hos Vejdirektoratet

Tidsplan:

2022-2024: Skitseprojektering og miljøkonsekvensvurdering af to linjeføringer
2024: Afsluttende offentlig høring og borgermøder
2024-2025: Politisk beslutning om linjeføring
2026: Byggeriet begynder

Jernbane mellem Silkeborg og Aarhus

Folketinget har besluttet, at der skal anlægges en jernbane mellem Silkeborg og Aarhus for at reducere rejsetiden med 14 minutter, så man kan rejse mellem Silkeborg og Aarhus på 26 minutter.

En del af projektet er at fjerne jernbaneoverkørslen på Frederiksberggade, så trafikken ikke skal stoppe hver gang, der kommer et tog.

Se mere på Transportministeriets hjemmeside

Se også mere på Banedanmarks hjemmeside

Tidsplan:

2022: Undersøgelse af linjeføringer og idéfasehøring
2023: Beslutning om linjeføringer, der skal undersøges nærmere
2025: Beslutning om linjeføring og igangsætning af anlæg

Film der viser hvor vi bygger lige nu

Se filmen her, som viser, hvor vi bygger lige nu - og hvor vi regner med at skulle bygge. Filmen revideres løbende.

Film: Her er vi i gang med at bygge

Buskelund: Udvidelse af pladser

Projekteringen af et nyt børnehus er i gang, som skal udvide daginstitutionspladserne i området med ca. 100 pladser.  

Byggestart: 4. kvartal 2023

Færdigbygget: 2. kvartal 2025

Funder: Børnehuset Damgårdsvej

Nyt børnehus med plads til ca. 230 børn inkl. legestue ved Damgårdsvej. 

Byggestart: 1. kvartal 2024

Færdigbygget: 4. kvartal 2025 

Gødvad: Børnehuset Harsnablundvej

Nyt børnehus bliver bygget på Harsnablundvej ved Fritidsgården til ca. 140 børn og en legestue.

Byggestart: 4. kvartal 2022

Færdigbygget: 1. kvartal 2024

Planlagte byggerier

Fårvang: Udvidelse af pladser

I 2024-2027 er der sat penge af til at udvide antallet af dagtilbudspladser i Fårvang og etablere en legestue.

Gjessø: Udvidelse af pladser

Antallet af dagtilbudspladser i Gjessø skal udvides med 40. Det er der sat penge af til i 2024-2025.

Gødvad/Dybkær/Eriksborg: Udvidelse af pladser

Udvidelse med 200 pladser i området Gødvad/Dybkær/Eriksborg. Der er sat penge af fra 2023-2026.

Kjellerup: Nyt børnehus

Byggeriet af Vestergades Børnehus forventes sendt i udbud i 2027.

Resenbro/Voel: Nyt børnehus som erstatning for midlertidigt børnehus

Der er sat penge af til udvidelse af dagtilbudspladser med 100 og en legestue i Resenbro/Voel i 2024-2028.  

Sejs-Svejbæk: Udvidelse af dagtilbudspladser

Der er aftsat penge til en udvidelse af dagtilbudspladser i skoledistriktet Sejs-Svejbæk i årene 2023-2026. I Linå er der aktuelt planer om at udvide med to grupperum og legestue. Det projekt er på projekteringsstadiet.

Skægkær: Nyt børnehus

Der er fra 2026-2029 sat penge af til et nyt børnehus med plads til 200 børn plus legestue til dagplejere i Skægkær. Der er reserveret et areal til et nyt
børnehus syd for Skægkærskolen.

Specialområdet: Flere dagtilbudspladser

Der er sat penge af i 2024-2026 til at etablere flere dagtilbudspladser på specialområdet.

Them: Flere dagtilbudspladser

Udvidelse eller nyt børnehus til 90 børn. Der er sat penge af i 2024-2026.

Virklund: Nyt børnehus som erstatning for midlertidigt børnehus

Fra 2026-2028 er der sat penge af til et nyt børnehus i Virklund til 150 børn og legestue.

 

Søholt: Nyt svømmecenter

Der er planer om et nyt Svømmecenter på Søholt. Anlægsprojektet er i øjeblikket sat på standby og afventer politisk beslutning.

Søholt: Ny omklædningsbygning

Der er afsat penge til en ny omklædningsbygning kaldet Fodboldens Hus til 12 mio. kr. på Søholt.

Byggestart: 2024

Færdigbygget: 2026

Planlagte byggerier:

Alderslyst: Ny hal

Der er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025-2026 til etablering af ny hal i Alderslyst ved Sølystskolen. 

Funder: Ny hal 2

Der er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 16,5 mio. kr. i 2025-2026 til etablering af ny hal i Funder.

Sejs-Svejbæk: Ny hal og idrætsfaciliteter 

Der er sat penge af til en ny hal og idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk i 2024-2025. Projeketet er medfinansieret af lokale midler.

Mindre renoveringsprojekter:

Buskelund: Træer langs boldbanerne fældes, og nye plantes

Funder: Ombygning af Funder Skole 

For at få mere tidssvarende rammer og mere plads bliver Tollundskolen, afd. Funder, ombygget.

Byggestart: Juni 2022

Færdigbygget: Etape 1: 4. kvartal 2023. Etape 2: 2024/2025 

Planlagte byggerier

Alderslyst: Nyt byggeri til Inklusionscenter Sølystskolen

Der er afsat 20 mio. kr. i 2024-2026 til at bygge et nyt inklusionscenter.

Buskelund: Udvidelse af Buskelundskolen

Der er sat 17 mio. kr. af i 2025-2026 til at udvide skolen.

Gødvad/Grauballe: Udvidelse af skolekapacitet

Der er i 2024-2026 sat 45 mio. kr. af til at udvide skolekapaciteten i området. 

Resenbro: Udvidelse af Resenbro Skole 

Der er sat 44,4 mio. kr. af i 2023-2026 til at udvide Resenbro Skole.

Sejs-Svejbæk: Udvidelse af Sejs Skole

Der er sat 18,8 mio. kr. af i 2024-2026 til at udvide Sejs Skole.

Silkeborg: Ny hovedtandklinik i Silkeborg

Der er planer om at bygge en ny hovedtandklink til Tandplejen. Projektet afventer politisk beslutning. 

Virklund: Udvidelse af Virklund Skole

Der er sat 53,9 mio. kr. i 2024-2026 til at udvide Virklund Skole. 

Planlagte byggerier

Kjellerup: 24 boliger til handicappede og nyt dagtilbud

Der er sat 70 mio. kr. i 2024-2026 af til at bygge 24 boliger til borgere med handicap og et nyt dagtilbud til handicapområdet og udearealer dertil. 

Planlagt byggerier

Alderslyst: Nyt friplejehjem  

Det undersøges, om der kan bygges et friplejehjem i Alderslyst.

Eriksborg - ny bydel mellem Grauballe og Gødvad

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efterspørgslen på boliger. En del af løsningen på efterspørgslen er Eriksborg. I 2040 vil Eriksborg være hjem for 7.000 borgere fordelt i 3.800 boliger. Følg med i udviklingen af den nye bydel her.

Gødvads nye samlingspunkt

Vi forvandler området ved Gødvadhallen og Dybkær Kirke til Gødvads nye samlingspunkt. Her opføres en ny Dybkærskole, et nyt halbyggeri, kunstgræsbane samt nye veje og parkering.

Læs mere om Eriksborg

Nyt renseanlæg på Søholt

Renseanlægget på Søholt skal ombygges og moderniseres, så det kan rense en stigende mængde spildevand og tage over for mindre utidssvarende renseanlæg.

Realisering af områdestudie i Sejs-Svejbæk

Følg byggeprojekterne i Sejs-Svejbæk på siden her. Siden bliver løbende opdateret som projekterne skrider frem.

Læs mere om projekterne i Sejs-Svejbæk

Stations- og banearealet

Stations- og banearealet skal omdannes, så midt- og sydby i Silkeborg by bindes bedre sammen på tværs af jernbanen.

Læs mere om Stations- og banearealet

Stævnepladsen i Gødvad

Målet er at udvikle det næsten 24 hektar store område til en attraktiv del af byen med god balance mellem boliger, offentlige formål og rekreative aktiviteter. Udviklingen skal ske i samspil med områdets grønne kvaliteter og karakteristiske landskabstræk.

Læs mere om planerne

Støjdragen i Astrid Lindgren-kvarteret

I etaper frem til 2027 etableres en støjvold langs motorvejen i Astrid Lindgrens-kvarteret i det nordlige Silkeborg. Støjvolden kommer til at ligne en drage og kaldes Støjdragen.

Støjdragen skal skærme for støjen fra motorvejen og bliver et rekreativt område med plads til leg, bevægelse og naturoplevelser. 

Læse mere om Støjdragen

Søfronten og Havnen

Søfronten skal omdannes fra grå p-pladser og veje til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden og med plads til et nyt Museum Jorn.

Se en video og læs mere om planerne for Søfronten

Havnen skal omdannes og bindes bedre sammen med midtbyen og den nye del af Søfronten, så den i højere grad bliver et lokalt mødested med liv og aktivitet.

Læs mere om udvikling af Havnen

Søholt – et unikt sports- og fritidsområde

Svømmecenter, kunstgræsbaner, omklædningsrum, parkområde og stiforløb. Det er nogle af de ting, som Søholt skal indeholde, og som skal være med til at gøre det til et grønt, aktivt åndehul i byen med faciliteter, der er åbne for alle.

Læs mere om helhedsplanen for Søholt

Søtorvet

Søtorvet er en ny bydel midt i Silkeborg. Her kommer både boliger, erhverv og et nyt byrum.

Læs mere om Søtorvet

Et områdestudie er en samlet vision for udviklingen af et område og en disponering af områdets bygninger, veje og anlæg.

Læs vores områdestudier og helhedsplaner

Et byggeprojekt er en kompleks størrelse; bliv klogere på, hvordan det bevæger sig fra en linje i et anlægsbudget til en færdig bygning.
Kommunens ejendomme danner en fysisk ramme omkring kommunens kerneopgave.

Manual for byggeri består af to dele:

  • Del 1 er målrettet politikere og beskriver, hvordan et byggeprojekt behandles i det politiske system.
  • Del 2 er målrettet dig, der fx er leder i et dagtilbud, på et plejecenter, en skole eller noget helt fjerde, og som på den ene eller anden måde er involveret i et byggeprojekt. Du kan også være leder af et område eller arbejde i administrationen i den afdeling, som bygger.

Manual for byggeri - del 1

Manual for byggeri - del 2

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje