Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Vejprojekter Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Her kan du følge byggeriet af den nye ringvejsbro og se, hvordan det påvirker veje, stier, åen og færdslen i området. Du kan også se, hvordan det kommer til at se ud, når den åbner for trafik i 2023.

Overblik over byggeriet

Nedrivningen af den gamle ringvejsbro fra 1960 er færdig. Det blev den i marts 2022. Den gamle bro er brudt ned og kørt til nedknusning. Den knuste beton genbruges i den nye vej. Asfalt og de øverste lag jord er også fjernet fra den gamle vejdæmning. 

Nedrivningen er foregået ved hjælp af en 40 tons gravemaskine med hammer på. Under broen og gravemaskinen var der en flydepram, som brokkerne faldt ned på, så de ikke endte i Gudenåen. Prammen var skærmet med værn langs siderne på mellem 40-150 cm, som sikrede , at brokkerne ikke faldt ud over prammen.

Imens stod en vandforstøverkanon, og skød vand på støvet fra nedbrydningen, så arbejdet støvede mindst muligt.

Se video, der viser broen før nedrivningen, og hvordan det ser ud efter nedrivningen

 

 

 

 

  • Broens fundamenter er snart på plads
  • Søjlerne, der skal bære broen er alle støbt, dog mangler vi at støbe de to sidste søjlesæt mod nord.
  • Selve brodrageren, der skal forbinde søjlerne og bære selve kørebanen, skal støbes i længder af 53 meter. Vi støber brodragerne fra syd mod nord, og har her i marts støbt broen frem til Gudenåens sydlige bred. Støbningen af brofaget over selve Gudenåen forventes at ske i midten af maj.
  • Til efteråret færdiggøres de vejstykker, der ligger uden for broområdet, ligesom rasteplads og stisystemer etableres.

Der blev i 2021 etableret et midlertidig stisystem i området, og der er lavet en udsigtsplatform med informationsskilte om brobyggeriet.

Arbejdspladsen er stadig under udbygning.

Trækstien er omlagt i passagen mellem motorvejsbroen og ringvejsbroen. Området spærres af til byggeplads, fordi det ikke er sikkert for gående eller cyklister at passere.

En midlertidig stibro åbnede i november 2021, så du som gående eller cyklist fortsat kan komme over Gudenåen, selvom den gamle Ringvejsbro er fjernet, og den nye Ringvejsbro endnu ikke er åbnet.

Juni 2023

Stor interesse for at opleve den nye ringvejsbro

Maj 2023

Kommune og efterskole giver presset fugleart nye hjem

 

Praktisk information

Allerede i VVM-undersøgelsen i forbindelse med byggeriet af Silkeborgmotorvejen blev det fastlagt, at der skulle etableres en ny spredningskorridor ved Gudenåen under Østre Ringvej, så plante- og dyrelivet påvirkes mindst muligt. 

Som et resultat heraf har Silkeborg Kommune fået bevilliget penge til at bygge en ny ringvejsbro, fordi den nuværende bro udgør en barriere for planter og dyr, som lever i området. 

Den nye bro bliver ca. 360 meter længere end den nuværende ringvejsbro, og den bliver hævet til samme niveau som motorvejsbroen. 
Det skaber et helt nyt bredområde under broen, hvor der i øjeblikket kun er vand. Det betyder, at de dyr og planter, som trækker langs vandet, fremover frit vil kunne passere området langs Gudenåen. 

Den nye ringvejsbro er finansieret af en statslig bevilling fra Vejdirektoratet.

Det betyder, at Silkeborg Kommune ikke betaler for projektet, men fungerer som bygherre med COWI som rådgiver. 

Biltrafikken

I forbindelse med anlægsperioden omdirigeres biltrafikken via motorvejen.

Trækstien

Mens Østre Ringvej er spærret for trafik under byggeriet, er der etableret en midlertidig stibro, så gående og cyklister på Trækstien og ringvejen stadig kan komme over Gudenåen.

Kano og både

Kanoer og både på Gudenåen kan passere arbejdsområdet i anlægsperioden.

Mens Østre Ringvej er spærret for al trafik under byggeriet, er der etableret en midlertidig stibro, så gående og cyklister stadig kan komme over Gudenåen. Mange passerer dagligt broen, og det er også muligt at træde ud på en udsigtsplatform og tage et nærmere kig på byggeriet eller naturen omkring.  Nedenfor kan du i forskellige målinger følge lidt med i statistikken over, hvor mange der bruger den midlertidige stibro.

Mens Østre Ringvej er spærret for al trafik under byggeriet, er der etableret en midlertidig stibro, så gående og cyklister stadig kan komme over Gudenåen. Mange passerer dagligt broen, og det er også muligt at træde ud på en udsigtsplatform og tage et nærmere kig på byggeriet eller naturen omkring.  Nedenfor kan du i forskellige målinger følge lidt med i statistikken over, hvor mange der bruger den midlertidige stibro.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje