Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Byrådets mission og vision

Byrådets mission og vision

Byrådet har formuleret Silkeborg Kommunes mission og vision.

Billedtekst: Illustration af byrådets vision

Missionen beskriver hvilke opgaver og funktioner, vi som kommune er sat i verden for at varetage, og visionen beskriver det ønskede og forestillede billede, som vi har af vores organisation i fremtiden. Den virkeliggøres igennem en række handlinger, der tager udgangspunkt i missionen.

Mission

Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

Vision

Byrådets vision sætter den overordnede retning for fremtidens Silkeborg Kommune.

Byrådet vil arbejde for…

  • VELFÆRD så alle kan leve et godt liv
  • GRØN INDSTILLING som drivkraft for erhvervsliv, vækst, udvikling og omstilling for nuværende og kommende generationer 
  • BALANCERET VÆKST, så vi sikrer sammenhængskraft i hele kommunen
  • DANMARKS OUTDOORHOVEDSTAD som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet

Visionen er det overordnede pejlemærke for byrådet og organisationens arbejde, ikke kun i de kommende fire år, men mange år ud i fremtiden. Visionen er samtidig det øverste led i kommunens styringsramme som afsæt for strategiske og økonomiske valg og fravalg, så beslutninger hænger sammen og fører kommunen i den ønskede retning. Styringsrammen beskriver sammenhængen i kommunens styring og konkretiserer byrådets vision gennem kommunens politikker og udvalgsmål. 

Visionen blev godkend på byrådsmødet 25. april 2022.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje