Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Byudvikling og planlægning Erhvervskorridoren

Erhvervskorridoren

Langs Silkeborgmotorvejen ligger Erhvervskorridoren - et godt 40 hektar stort område med gode erhvervsmuligheder.

Erhvervsområdet har en unik placering midt i Silkeborg og centralt i Østjylland samt et stort eksponeringspotentiale mod Silkeborgmotorvejen.

Udvikling af Erhvervskorridoren er allerede i gang. Jyske Banks byggeri til Bankdata og et nyt stadion er de første markante byggerier i Erhvervskorridoren, der er efterfulgt af Envision byggeri ved Nørreskov Bakke.

Se den grafiske visualisering af erhvervsområdet i stor format (PDF)

Lokalplan for Erhvervskorridoren med mange muligheder

I lokalplanen konkretiseres visionerne for Erhvervskorridoren som et centralt erhvervsområde i Silkeborg by, der på grund af nærheden til og synligheden fra motorvejen skal fremstå som en indgangsportal til byens erhvervsområde og som et bymæssigt pejlemærke langs motorvejen.

Erhvervskorridoren adskiller sig således fra byens andre erhvervsområder, hvorfor der i lokalplanen gives mulighed for byggeri i minimum tre og op til seks etager langs motorvejen.

Er du interesseret i at have din virksomhed med i Erhvervskorridoren? Læs mere om alle de erhvervsmæssige fordele

Eksponering og tilgængelighed

I Erhvervskorridoren får virksomheder en unik mulighed for at få deres facade få meter fra motorvejen. Det giver en unik og fantastisk synlighed overfor de 30.000 potentielle kunder, der kører forbi hver dag.

Udover eksponeringspotentialet mod motorvejen kendetegnes Erhvervskorridoren også af høj tilgængelighed. Erhvervsområdet har hele 2 til- og frakørselsanlæg indenfor 2 km til Silkeborgmotorvejen. Mod øst kan man køre fra og på mod Aarhus, og mod vest er der til- og frakørselsmuligheder ved Høje Kejlstrup.

Download logo i høj opøsning

Erhvervskorridoren er et af Silkeborg Kommunes højest prioriterede erhvervsområder, og en udvikling af området nærmest motorvejen står højt på byrådets ønskeseddel.

For at understøtte områdets attraktivitet yderligere er udarbejdet et logo for Erhvervskorridoren, som erhverv og virksomheder i Erhvervskorridoren er velkomne til at anvende. Samlet signalerer det, at der her er tale om et sammenhængende erhvervsområde med stor synlighed og en væsentlig rolle i såvel Silkeborg by som kommunen som helhed. Logoet er udarbejdet af Brandstifter.

Læs mere om Brandstifter

Baggrunden

Silkeborgmotorvejen blev i 2016 færdiganlagt og indviet. Modsat de fleste danske motorveje løber Silkeborgmotorvejen gennem eksisterende by og gennemskærer således et større erhvervsområde nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. Motorvejen efterlader uden indgriben området med rester af værdifuld erhvervsjord i en gammel struktur, der ikke længere er anvendelig. Områdets struktur skal således tænkes på ny.

Silkeborg Kommune har i årene inden motorvejens færdiggørelse arbejdet på at tydeliggøre visionerne for området gennem bl.a. projektet ”Mellemland” og en efterfølgende arkitektkonkurrence. Dette arbejde følges nu op med forslag til lokalplan 13-019, der omfatter et areal på ca. 41,5 ha.

Læs mere om den forberedende proces og fastlæggelse af de bærende principper for Erhvervskorridoren

Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje