Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Anlæg af ny vej og lyskryds opstartes i Virklund

Anlæg af ny vej og lyskryds opstartes i Virklund

Nu tages der hul på anlæg af vejene omkring centerområdet i Virklund. Infrastrukturen ændres for fremadrettet at sikre trafikken, og vejene forventes færdige i foråret 2025.

Der er blevet boret under Horsensvej for at forberede til det nye regnvandssystem i Virklund, der er fundet og gravet gamle skeletter frem, og nu går arbejdet i gang med at etablere en ny vej og to lyskryds i Virklund.

Vejprojektet bliver udført af Kølkær Entreprenør A/S, som går i gang med at etablere byggeplads ved centerområdet fra midten af april. Herefter går arbejdet med at lave en ny forbindelsesvej i gang. Silkeborg Forsyning igangsætter også arbejdet med at etablere et regnvandsbassin øst for Horsensvej. Når der graves ud til regnvandsbassinet, forventes det, at noget af sandet kan genanvendes i de nye vejanlæg. Det er med til at spare råstoffer og betyder kort transport af materialer.

Vejprojektet foregår i to etaper, hvor første del af arbejdet nu igangsættes:

I etape 1 etableres:

 • To nye lyskryds i hver ende af den nye forbindelsesvej Gl. Østergårdsvej.
 • Gl. Østergårdsvej etableres mellem Horsensvej og Virklundvej.
 • Flytning af Østerlundvej mod syd.
 • En ny vejadgang til Virklund Plejecenter samt nyindretning af p-plads.
 • Silkeborg Forsyning etablerer en regnvandsledning i Gl. Østergårdsvej.
 • Silkeborg Forsyning etablerer et nyt regnvandsbassin, som skal rense tag- og overfladevand fra Virklund inden det ledes tilbage til naturen.

 

Etape 2

Etape 2 opstartes, når etape 1 er færdig, da Gl. Østergårdsvej skal være færdig, før det eksisterende lyskryds ved Horsensvej/Virklundvej lukkes. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2025.

Etape 2 omfatter den nordlige del af projektet, herunder:

 • Lukning af det eksisterende lyskryds på Horsensvej/Virklundvej.
 • Ændret vejforløb ved Gunilshøjvej og Virklundvej.
 • Sammenbinding af eksisterende stiforbindelser ved det område, hvor Gunilshøjvej og Virklundvej mødes.
 • Silkeborg Forsyning separatkloakerer i Virklundvej, fra Gravbækken i syd til Gunilshøjvej i nord.

Det er Silkeborg Kommune og centerejerne Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg, som står bag etableringen af de nye vejanlæg. Parterne har indgået en udbygningsaftale, hvor de hver især betaler halvdelen af udgifterne. Silkeborg Byråd har bevilligeret 9 mio. kr. til projektet.

Udførelsen af vejanlægget skulle egentlig være startet op i slutningen af 2023, men på grund af projektændringer og inflation var der behov for at øge budgettet, og opstarten blev udskudt til nu.

Senere på året går Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg i gang med at opføre henholdsvis en Rema 1000 og SuperBrugsen på centergrunden. Først skal det eksisterende centerområde rives ned, så etableringen af det nye butiksområde kan starte.

Om vejprojektet: 

I forbindelse med det kommende centerområde ændres infrastrukturen for at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken og for at skabe sammenhæng mellem nye og eksisterende stisystemer.

I vejanlægget lægges der vægt på at adskille de forskellige trafikanters adgang til centerområdet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Kommer man til centeret til fods eller cykel, bliver der adgang til centeret fra Virklundvej via det nye torveområde. Her etableres også et busstoppested, så der er let adgang til centeret til og fra bussen. Besøger man centeret i bil bliver der adgang til centerets p-område via Gl. Østergårdsvej. Endelig bliver der adgang for varelevering til centeret samt personale fra en særskilt adgang på Virklundvej.  

Læs mere om projektet her

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje