Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Demensugen stiller skarpt på kultur- og fritidslivet

Demensugen stiller skarpt på kultur- og fritidslivet

Over hele landet arbejder lokale kulturinstitutioner, idrætsklubber og frivillige foreninger i disse dage tæt sammen med fagpersoner og mennesker med demens om i højere grad at gøre det muligt for mennesker med demens at bevare et aktivt kultur- og fritidsliv.

”Ta’ med, afsted!” er sloganet for Demensugen 2024. Det er en stående invitation til mennesker med demens om at komme og være en del af fællesskabet i de lokale klubber, foreninger og kulturtilbud, der hvor de bor.    

Selvom motion, oplevelser og det at dyrke sine interesser i et fællesskab er entydigt godt for vores fysiske og mentale sundhed, så viser undersøgelser, at 83 procent demensramte, trækker sig fra sociale aktiviteter og fritidsliv, efter de har fået diagnosen. 

- Når man rammes af en demenssygdom, er der mange, som trækker sig ud af sociale fællesskaber og bliver ensomme. Måske bliver man også utryg ved at komme ud og dyrke sport, gå I biografen eller besøge et museum, som man tidligere har gjort, forklarer Pia Østergaard, udviklingskonsulent for demensområdet i Silkeborg Kommune. 

Derfor er kultur og fritid fokus i Demensugen 2024, hvor kulturinstitutioner, idrætsklubber, demensfaglige og det frivillige foreningsliv gør en ekstra indsats for at invitere og inkludere mennesker med demens, og hvor aktører i kultur- og fritidslivet også opfordrer deres brugere og gæster til at byde mennesker med demens særligt velkomne. 

I Silkeborg Kommune kan du fx: 

Du kan læse mere om Silkeborg Kommunes mange faste tilbud - fx caféer, idræt og bevægelse samt rådgivning til demensramte og deres pårørende på siden her.

Fakta: Demensvenlighed i kultur- og fritidslivet

  • En undersøgelse, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har foretaget, viser at: 60 procent af pårørende angiver, at det er udfordrende for deres demensramte nærtstående at deltage i motion, fritid eller kulturliv. 83 procent angiver, at deres nærtstående har trukket sig fra deres sociale liv og fritidsinteresser
  • Der er mange gode eksempler på foreninger og klubber, som med få greb og lidt ekstra opmærksomhed inkluderer mennesker med demens. Se fx www.demensvenligtdanmark.dk/cases/
  • I Danmark lever næsten 100.000 mennesker med demens. Heraf er omkring 4.500 under 65 år
  • Demens er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje