Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Følg med i vejrsituationen

Følg med i vejrsituationen

Vind og vejr giver udfordringer i hele kommunen. Følg situationen her.

 

Vej- og trafiksituationen (opdateret 8. januar kl. 15.00)

Vinterberedskabet kører i døgndrift, og vi arbejder fortsat med at gøre vejene så farbare som mulige.
 
I de kommende dage vil der fortsat være is på de fleste veje på grund af frosten, som giver sporkørsel og bumpede og glatte veje.
 
Vi er i gang med at smide grus og sand på ved ramper ved lyskryds og lignende steder, hvor bilister skal sætte i gang op ad bakke for at sikre dem et vejgreb. Det får dog ikke isen til at forsvinde.
 
Fortove og stier vil være ”smalle” på grund af store mængder sne og is. Med de store mængder sne, der er kommet, vil der være mindre plads, fordi det ikke er muligt at fjerne al den sne eller lægge det steder, hvor det ikke er i vejen.
 
Vi salter fortsat veje, stier og fortov. Det tager dog tid at opløse isen, for ved 5 minusgrader virker saltet i mindre eller ringe grad, især når der ikke er trafik til at arbejde saltet ned i vejen. Ved 10 minusgrader virker saltet slet ikke.
 
På nogle få veje er det muligt at køre med en gummiged og skrabe isen af. Det er en langsommelig proces, som stopper trafikken, og det kan medføre skader på vejene. Det er en indsats, som kun sker, hvor det er muligt ikke at ødelægge vejene, da alt, der stikker op, som vejstriber, fodgængerfelter, brønddæksler, vejbump, løse sten som brosten og andet, risikerer at blive revet af og efterlade huller i vejen.

Dagtilbud (opdateret 4. januar kl. 6.30) 

I nogle af vores børnehuse har medarbejderne på grund af vejret svært ved at komme frem på arbejde. I det omfang, det er muligt, opfordrer vi derfor forældre til at holde jeres børn hjemme eller at hente dem tidligere. Forældre får eventuelle lokale informationer på Aula.

 

Skoler og specialskoler (opdateret 4. januar kl. 6.30) 

Der er åben for nødpasning. Da skolernes ansatte også har svært ved at komme frem på grund af sne opfordres forældre til at holde børnene hjemme, hvis det er muligt. De enkelte skoler informerer forældrene om lokale forhold på Aula.
 
Al kommunes befordring til og fra specialskoler og inklusionscentre er AFLYST torsdag, da der fortsat er risiko for, at mange veje ikke er farbare. Bybusserne i Silkeborg kører i det omfang, vejene er ryddede. Se situationen for busserne på midttrafiks hjemmeside.
 

Jobcentre (opdateret 4. januar kl. 6.30) 

Der er torsdag lukket for fysiske henvendelser. Modtagelsen i Ungeguiden og i Jobparate er lukket. Kontakt i stedet på tlf. 89 70 57 00.
 

Hjemme-, syge- og sundhedsplejen (opdateret 5. januar kl. 11.00)

Hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre og midlertidige pladser prioriterer fortsat personalet til de mest nødvendige opgaver og besøg. Borgere, som får aflyst eller udskudt besøg, er kontaktet eller vil blive kontaktet.
 
Fremkommeligheden på udvalgte mindre veje er fortsat besværliggjort af snemængderne, og vi får fortsat hjælp af Midtjysk Brand & Redning og deres køretøjer til at køre ud til udvalgte borgere i yderområder.
 
Vi arbejder på at normalisere fremmødet af personale og leveringen af den borgernære hjælp hurtigst muligt. Vi har en del at indhente. Derfor har vi bl.a. indsat ekstra personale til at levere hjælpemidler og plejesenge i løbet af lørdagen.
 
Daghjemmene, som har været lukket onsdag og torsdag, har åbent igen fredag med mulighed for forsinkede afhentningstider. Vi er blevet mødt af stor forståelse og hjælpsomhed fra borgere, pårørende og hjælpsomme hænder i lokalsamfundene. Stor tak for det!
 

Øvrige steder

Borgerne informeres enten direkte, eller der er åbent, sandsynligvis med nedsat bemanding på grund af vejret.
 

Høj vandstand (opdateret 3. januar)

Vandstanden er høj i søer og åer på grund af de store mængder regn, der er faldet det seneste stykke tid, og vandet stiger fortsat. Den sne, der falder nu, lægger sig heldigvis, og ender derfor ikke lige med det samme i Gudenåen. Og så vejrudsigten frost og tørvejr efter torsdag.

Vandstanden ved Ringvejsbroen har passeret kote 20, og er dermed oppe på samme niveau som i efteråret 2023 ovenpå en meget våd oktober. Ved slusen er alle porte fuldt åbne, så der pt løber ca. 45.000 liter vand per sekund igennem her. Dog er der rigtigt meget vand i søerne, og derfor er vandstanden pt lidt højere end den normalt er.

Bor du langs Gudenåen eller syd for slusen råder vi dig derfor til at være beredt på mulige oversvømmelser.  Du kan hente sand og sandsække hos Midtjysk Brand & Redning på Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg.

Sørkelvej kan pt. passeres med lav hastighed og forsigtighed, men hvis vandet stiger yderligere, kan vi være nødt til at lukke den.

Overordnet er situationen stabil, og krisestaben følger situationen tæt.

Du kan følge vandstanden på vandportalen.dk, og du kan læse mere om, hvordan du kan beskytte dig mod oversvømmelser på vores hjemmeside ved at følge linket herunder:

Oversvømmelser

Vandportalen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje