Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Jord fra Randers genanvendes i støjvold ved Balle (opdateret information)

Jord fra Randers genanvendes i støjvold ved Balle (opdateret information)

Støjvolden ”Støjdragen” ved motorvejen i Balle får jord fra Nordic Waste ved Randers. Få svar på ofte stillede spørgsmål her eller besøg ”Støjdragen” ved ”åben skurvogn” onsdag 7. februar 2024 kl. 15.00 – 17.00.

Som mange har hørt gennem medierne, sker der i øjeblikket desværre et stort jordskred ved virksomheden Nordic Waste uden for Randers. Der er fare for, at store mængder jord langsomt skrider ned mod Alling Å og Gammel Århusvej. Hvis jorden ender i Alling Å, kan den forårsage en vandforurening i åen og videre ud i Randers Fjord og havet. 

Jordskredet begyndte 9. og 10. december 2023 og har siden udviklet sig dramatisk. Randers Kommune er i færd med dels at omlægge Alling Å, dels at køre jord væk fra området for blandt andet at undgå påvirkning af Alling Å.

Der er et akut behov for at flytte jord væk fra området, og Randers Kommune har derfor spurgt, om det er muligt at køre noget af jorden til støjvolden ”Støjdragen” ved motorvejen i Silkeborg.

Det har Silkeborg Kommune sagt ja til, da det med små justeringer kan holdes inden for den miljøgodkendelse ”Støjdragen” har, uden negativ påvirkning af miljøet i området. Det betyder, at en del af jorden fra Nordic Waste køres til Silkeborg for at blive genanvendt i støjvolden.

Naboer til ”Støjdragen” har fået et informationsbrev med en række spørgsmål og svar om den jord fra Nordic Waste, som nu genanvendes i støjvolden. Se spørgsmål og svar her:

 

Spørgsmål og svar

Nej. Det er helt normalt at genanvende overskudsjord, som er lettere forurenet, i fx støjvolde langs motorveje og andre steder. Den jord, der modtages fra Nordic Waste, er lettere forurenet, og det kan sammenlignes med den jord, der findes i vejrabatter langs vores veje og i ældre bykerner.

Der findes grundlæggende tre typer af jord:

  • Ren jord, som ikke udgør nogen fare for mennesker og miljø.
  • Let forurenet jord, som mennesker godt kan opholde sig på, men hvor vi bør tage specielle forholdsregler, når vi fx dyrker grøntsager. Jord i vejrabatter langs vores veje er typisk lettere forurenet jord.
  • Forurenet jord, hvor der kan være en risiko, hvis vi kommer i kontakt med jorden, specielt for børn, hvis de indtager jorden. 

Den jord, som kommer fra Nordic Waste til Silkeborg, er lettere forurenet.

Ved Nordic Waste får man et alvorligt miljøproblem, hvis jorden havner i Alling Å. Derfor gør Randers Kommune alt for at undgå, at det sker. Det er et stort bjerg af jord, som har sat sig i bevægelse med i øjeblikket ca. 40 cm i timen. Det er et kæmpe jordskred, hvor ca. 2.500.000 tons jord bevæger sig ned mod Alling Å og Gammel Århusvej.

I Silkeborg forventer vi på nuværende tidspunkt at modtage ca. 25.000 tons jord fra Nordic Waste til genanvendelse i støjvolden, som samlet kommer til at bestå af ca. 420.000 tons jord fordelt på en strækning på lidt mere end en kilometer. Jordskredet i Randers er mange gange større end den færdige ”Støjdrage” langs motorvejen i Silkeborg.

Den jord, vi på nuværende tidspunkt forventer at få fra Randers, kommer i runde tal til at udgøre omkring 5 % af den samlede mængde jord i støjvolden ”støjdragen” i Silkeborg. 

I kernen af støjvolden har vi tilladt, at der må anvendes lettere forurenet jord. For nogle få parametre har vi tilladt indhold i den lave ende af kategorien ”forurenet jord” svarende til indholdet i vejrabatter og andre steder.

Kernen overdækkes med et markeringsnet og 60 cm ren jord (ca. 50.000 tons ren jord i alt). På den måde vil mennesker ikke komme i kontakt med jorden i kernen, når støjvolden er bygget færdig.

De ca. 370.000 tons lettere forurenet jord, som skal bruges i kernen af den godt en kilometer lange støjvold, er overskydende jord, som kommer fra forskellige anlægsprojekter i Danmark.

Samlet bliver der brugt ca. 420.000 tons ren og lettere forurenet jord til støjvolden. Kravene til den lettere forurenede jord er fastsat i Silkeborg Kommunes miljøgodkendelse fra 22. april 2022.

For at jorden må bruges til støjvolden, skal jorden overholde de fastsatte grænseværdier for forurenende stoffer, så hverken mennesker, jord, grundvand, vandmiljø eller andet miljø er i risiko for væsentlig påvirkning.

Grænseværdierne er fastsat i miljøgodkendelsen. Jorden fra Nordic Waste kontrolleres af Randers Kommune på prøvetagningspladser i blandt andet Romalt og i Tirstrup, inden jorden sendes til Silkeborg.

Når jorden modtages i Silkeborg, tager vi yderligere stikprøver af jorden fra udvalgte læs. Jorden fra Nordic Waste genanvendes til kernen i støjvolden.

Støjvolden bygges for at beskytte området på sydsiden mod støj fra motorvejen. Støjvolden bliver mellem 6 og 15 meter høj, og den bugter sig over en strækning på lidt mere end én kilometer langs motorvejen.

Støjvolden bygges i fem etaper, og den ventes færdigbygget i 2027. Støjvolden er udformet som en drage, og derfor har den fået navnet ”Støjdragen.

Støjvolden i Silkeborg bliver en meget lav vold i forhold til det bjerg af jord, som har sat sig i bevægelse som et jordskred i Randers. For at sikre, at der ikke sker udskridning af jorden i støjvolden i Silkeborg, bliver jorden som en ekstra sikkerhed tilført kalk, der binder jorden og sikre mod udskridninger.

Ja. Randers Kommune oplyser, at når jorden fra Nordic Waste er testet på prøvetagningspladserne, køres jorden blandt andet til Randers Havn, Aalestrup nord for Viborg, Balle på Djursland, Fasterholt ved Herning og til ”Støjdragen” i Silkeborg.

Ved Nordic Waste forsøger Randers Kommune at omlægge Alling Å, så det ikke er nødvendigt at køre mere jord væk fra området i samme takt som på nuværende tidspunkt.

Ja. I den tidligere risikovurdering har det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning konkluderet: ”På baggrund af de udførte risikoberegninger og den efterfølgende risikovurdering, vurderes det, at det planlagte projekt ikke udgør en risiko for områdets arealanvendelse, grundvand, drikkevand eller overfladevand og natur”.

Denne risikovurdering er blevet opdateret 3. januar 2024 i forhold til kalkstabilisering af jorden fra Randers. Jorden fra Randers overholder grænseværdierne i forhold til den tidligere miljøgodkendelse eller grænseværdierne for ren jord.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meddelt en miljøgodkendelse til at bruge jorden fra Randers i ”Støjdragen”, men på baggrund af den nye risikovurdering og den akutte situation i Randers med risiko for forurening af vandmiljøet, vurderer Silkeborg Kommune, at jorden kan køres til Støjdragen, selv om der endnu ikke foreligger en miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen ventes formelt givet inden for kort tid, da vurderingen er, at jorden fra Nordic Waste ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i Silkeborg.

Ja. Det har blandt andet tidligere været omtalt i Midtjyllands Avis i en artikel om ”Støjdragen” 8. april 2022, og Silkeborg Forsyning har holdt informationsmøde 16. marts 2023, hvor naboer blev orienterede om støjvolden og selve anlægsprocessen.

Projektet er omtalt på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Projektet er også omtalt på Silkeborg Forsynings hjemmeside

Læs mere om situationen hos Nordic Waste på Randers Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Forsyning inviterer alle naboer og andre interesserede til åben skurvogn onsdag 7. februar kl. 15.00 – 17.00 ved ”Støjdragen” ved motorvejen i Balle. Her kan du blandt andet få et indblik i, hvordan jorden fra Randers og andre steder fra bliver håndteret og bygget ind i støjvolden.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje