Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Støjdragen i det nordlige Silkeborg

Støjdragen i det nordlige Silkeborg

I etaper frem til 2027 skal der etableres en støjvold langs motorvejen i Astrid Lindgrens-kvarteret i det nordlige Silkeborg.

Støjvolden er inspireret af Astrid Lindgrens bog ”Brødrene Løvehjerte” og udformes som en drage, hvorfor den også kaldes Støjdragen. Støjdragen får et samlet areal på ca. 80.000 m2, og der skal bruges omkring 242.000 m3 jord til projektet. Udover at være en støjvold vil det mere end 1 km lange område blive et rekreativt område med plads til leg, bevægelse og naturoplevelser.

Om projektet

Støjdragen kommer til at bugte sig gennem landskabet og skal skabe plads til leg, bevægelse og naturoplevelser.

Når projektet står færdigt, vil man mod vest finde Kirsebærdalen, en eventyrlig legelund med legeredskaber og klatreskrænter til store og små.

Midt i området skal der etableres en multibane med plads til boldspil og andre aktiviteter, mens man mod øst kan man få pulsen op i træningsområdet. Der laves også motionsruter og rekreative stier i landskabet. Volden kommer til at variere meget i højden og bliver 15 meter over nuværende terræn på sit højeste sted.

Et stort regnvandsbassin er tænkt ind, så det kan sikre de kommende boliger mod store regnskyl, men også giver rekreativ værdi. Der etableres fire såkaldte paddevandhuller, hvor frøer og vandsalamander kan yngle samt områder, hvor de små dyr fra vandhullerne kan overvintre.

På de sydvestvenstre skråninger plantes der lokale planter som reference til Silkeborgs skovlandskab og skrænter.

Området kommer til at bestå af tre zoner med beplantning: et levende hegn med blomstrende buskads, støjvoldens bakketop af skovfyr, der markerer dragens ryg, og i det flade område på projektgrunden skal der plantes frugttræer, egetræer og asketræer. Frugttræerne skal danne en æblehave mod nord og en kirsebærdal mod syd. Bundvegetationen bliver en blanding af græsser til gavn for biodiversiteten i området.

Støjvolden får et samlet areal på ca. 80.000 m2, og der skal bruges omkring 242.000 m3 jord til projektet. Fremfor for at grave ny jord op fra en grusgrav eller lignende, skal overskydende jord fra anlægsprojekter rundt i kommunen genbruges. På den måde genanvendes jord, der ellers skulle have været bortskaffet, og jorden er hverken skadelig for mennesker eller naturen. Den overskydende jord dækkes af et lag muldjord på minimum 0,6 meter.

Støjvolden etableres i etaper som vist på nedenstående plan og vil komme til at foregå over de næste mange år. Hvor hurtigt projektet skrider frem, afhænger af hvor meget overskudsjord, vi modtager fra anlægsprojekter i kommunen. Det rekreative område etableres i takt med, at volden vokser frem.

Mens volden anlægges, vil man opleve en øget trafik særligt på Astrid Lindgrensvej i form af lastbiler, der skal læsse jord af. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Støjdrage etaper

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning står bag projektet. Det er Silkeborg Forsyning, der står for at anlægge støjvolden og nogle stier, mens Silkeborg Kommune varetager beplantning, legelund mv.

Vi vil meget gerne have input til området. Så ligger man inde med en god idé, så del den endelig med os ved at sende en mail til Team.anlaeg@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje