Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Klimaindsatser: På vej mod den grønne omstilling

Klimaindsatser: På vej mod den grønne omstilling

Senest i 2045 skal Silkeborg Kommune være C02-neutral. Med årsrapporten 2023 gør Silkeborg kommune status på arbejdet med den grønne omstilling og samler op på de konkrete indsatser.

98.423 træer er plantet i Bækgård Klimaskov. Fjernvarmen er rullet ud i nye områder, og borgerne er i Borgernes Klimahandleplan kommet med deres bud på ændringer, der kan gøre en forskel for klimaet.

I årsrapporten for Silkeborg Kommunes Klimaindsats 2023 kan man dykke ned i de indsatser, der har været i 2023. 

Se Årsrapport for Silkeborg Kommunes Klimaindsats 2023 her


Klimaplan 2045

I 2023 er det særligt godkendelsen af Silkeborg Kommunes Klimaplan 2045, der har fyldt i kommunens arbejde med klima. Klimaplan 2045 sætter retningen for arbejdet med at blive CO2-neutral samt modstandsdygtig over for klimaforandringer. 

Som følge af planen er Silkeborg Kommunes overordnede mål på klimaområdet:

• I 2025 vil Silkeborg Kommune have en klimatilpasningsplan og være CO2-neutral som virksomhed. 

• I 2030 vil Silkeborg Kommune reducere CO2-udledningen i Silkeborg Kommunes geografi med mindst 75 procent sammenholdt med 1990. 

• I 2045 vil Silkeborg Kommune være CO2-neutral og modstandsdygtig over for klimaforandringer. 

For at leve op til målene arbejder Silkeborg Kommune med otte temaer, som hver rummer en række konkrete indsatser, der skal bidrage til at reducere udledningen og ruste kommunen mod oversvømmelser, stigende grundvand og højere temperaturer.


Temaerne er følgende:

• Energi 

• Mobilitet

• Landbrug

• Arealanvendelse

• Affald og ressourcer

• Erhverv og byggeri

• Borgerrettede initiativer

• Silkeborg Kommune som virksomhed  


Størstedelen af reduktionerne skal ske inden for energisektoren, hvor produktionen af vedvarende energi, herunder solceller og vindmøller, øges, og der skal ske en stor udbygning af fjernvarmenettet.

Klimaplanen er lavet i klimasamarbejdet DK2020, som er et partnerskab mellem Realdania, CONCITO, KL, de fem regioner og byinitiativet C40.

Klimahandlinger

Sammen med klimaplanen har byrådet godkendt 70 klimahandlinger, som skal føre frem mod målet. Af de 70 er 22 igangsat, mens 33 igangsættes i løbet af 2024 og 2025.

I de kommende år bliver det bl.a. prioriteret at igangsætte vedvarende energianlæg, få en partnerskabsaftale med landbruget og få udarbejdet en mobilitetsplan.

Se Silkeborg Kommunes Klimaplan 2045 her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje