Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Nye handleplaner for Silkeborgs Natura 2000-områder

Nye handleplaner for Silkeborgs Natura 2000-områder

Planerne skal bidrage til at sikre biodiversiteten og naturen i seks udpegede områder af kommunen.


Som opfølgning på de statslige Natura 2000-planer har Silkeborg Kommune udarbejdet handleplaner for kommunens seks Natura 2000-områder for perioden 2022-2027. Nu begynder arbejdet med at føre dem ud i livet.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Handleplanerne skal bidrage til, at biodiversiteten og naturen sikres i områderne. De indeholder derfor oplysninger om, hvilke indsatser der skal til for at sikre naturen i Natura 2000-områderne.

Forslagene til handleplaner for Natura 2000-områderne har været i høring i foråret, og de endelige handleplaner er nu tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Silkeborg Kommunes Natura 2000-områder:

  • Nipgård Sø

  • Gudenåen og Gjern Bakker

  • Salten Å, Salten Langsø, Mossø, søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen

  • Sepstrup og Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

  • Silkeborgskovene

  • Stenholt Skov og Stenholt Mose

Med udgangspunkt i de nye handleplaner fortsætter Silkeborg Kommune nu arbejdet med at planlægge og udføre indsatser i Natura 2000-områderne i dialog med lodsejerne.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje