Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Bryrup Langsø

Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det sydøstlige hjørne af Silkeborg Kommune. Bryrup by ligger helt ned til søkanten på den nordlige bred. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i søen: Kommunens søbad "Bryrup Søbad".

Adresse på badestedet

Bryrup Søbad

Sportsvej 22A

8654 Bryrup

Det offentlige Bryrup Søbad ligger i Bryrup ved Sportsvej. Badestedet er let tilgængeligt, og det ligger i tilknytning til offentligt opholdsareal. Der er badebro, sandstrand, toiletter, borde-bænkesæt og omklædningsrum. Toiletterne er åbne i perioden 1. april til 15. oktober. Der er en lille p-plads ved Sportsvej.

Badevandskvalitet

Bryrup Langsø har oftest klart vand. Da søen modtager store mængder næringssalte fra det ca. 48 km2 store opland, kan der dog i nogle år ske opblomstringer af giftige blågrønalger. Forbedret spildevandsrensning i oplandet samt vandremuslinger, som filtrerer vandet i søen betyder dog, at badevandskvaliteten i Bryrup Langsø er langt bedre end tidligere.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Bryrup Langsø, skyldes altså primært algevækst. 

Klik her for at se badevandsprofilen for Bryrup Søbad, Bryrup Langsø.

Badevandskvaliteten er udmærket

Badevandskvaliteter er udmærket, som er bedst af udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

De 5 baderåd

 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje