Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Bryrup Langsø

Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det sydøstlige hjørne af Silkeborg Kommune. Bryrup by ligger helt ned til søkanten på den nordlige bred. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i søen: Kommunens søbad "Bryrup Søbad".

Det offentlige Bryrup Søbad ligger i Bryrup ved Sportsvej. Badestedet er let tilgængeligt, og det ligger i tilknytning til offentligt opholdsareal. Der er badebro, sandstrand, toiletter, borde-bænkesæt og omklædningsrum. Toiletterne er åbne i perioden 1. april til 15. oktober. Der er en lille p-plads ved Sportsvej.

Badevandskvalitet

Bryrup Langsø har oftest klart vand. Da søen modtager store mængder næringssalte fra det ca. 48 km2 store opland, kan der dog i nogle år ske opblomstringer af giftige blågrønalger. Forbedret spildevandsrensning i oplandet samt vandremuslinger, som filtrerer vandet i søen betyder dog, at badevandskvaliteten i Bryrup Langsø er langt bedre end tidligere.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Bryrup Langsø, skyldes altså primært algevækst. 

Klik her for at se badevandsprofilen for Bryrup Søbad, Bryrup Langsø.

Adresse på badestedet

Bryrup Søbad

Sportsvej 22A

8654 Bryrup

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje