Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Gjessø

Gjessø

Gjessø er en lille sø, der ligger i byen af samme navn. Silkeborg Kommune udfører kontrol med badevandskvaliteten et sted i søen; ved Gjessøparken.

Der findes to private badebroer i søen; en ved Gjessøparken og en ved Rustrupvej. Der er en lille opholdsareal med bord og bænke ved begge badebroer, men ingen yderligere faciliteter. 

Badevandskvalitet 

Søvandet har tidligere været relativt klart, men der er de seneste år sket en ændring, så der nu er langt flere alger med risiko for grønt og uklart vand i badesæsonen. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Gjessø, skyldes altså primært algevækst. 

Særlige hensyn

Med henblik på ikke at forværre vandkvalitet i Gjessø, er det vigtigt, at badende undlader at benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver alger, som gør vandet uklart. Efterladte madrester og fodring af andefugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i. Husejerne rundt om søen anbefales at undgå gødskning af haver ned mod søen, da næringsstoffer, som ikke bliver optaget af planterne, udvaskes til søen, og giver øget vækst af vandplanter og alger.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Gjessø.

Adresse på badestedet

Gjessø - Nord

Rustrupvej

8600 Silkeborg

Gjessø - Syd

Gjessøparken 25B

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje