Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Thorsø

Thorsø

Thorsø ligger ved Virklund syd for Silkeborg. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder i søen: det kommunale søbad "Thorsøbadet" i Virklund by i søens nordøstlige hjørne og ved det private badested "Vesterlund", der ligger i sommerhusområdet i søens vestlige ende.

Thorsøbadet ligger ved Thorsøvænget og her er sandstrand, badebro, opholdsareal med bord og bænke samt toiletfaciliteter. Toilettet er åbent i perioden 1. maj til 30. september. Der er ingen p-pladser tilknyttet Thorsøbadet.

Badestedet Vesterlund ligger ved sommerhusområdet Vesterlund. Badestedet er privat og benyttes af områdets beboere. Der er badebro, men ingen andre faciliteter.

Søen har et opland på 9,5 km2 , hvoraf størstedelen er skovklædt og uopdyrket. Det betyder at søen ikke modtager så store mængder næringsstoffer, som søerne i Gudenåens hovedløb.

Badevandskvalitet

De fleste år forekommer der betydelig algevækst i søen. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Som oftest viser de udtagne badevandsanalyser, at vandets indhold af fækale bakterier er lavt. Dog har der i enkelte tilfælde været fundet forhøjede mængder fækale bakterier. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Thorsø.

Adresser på badestederne

Thorsøbadet

Thorsøvænget 10

8600 Silkeborg

Vesterlund

Vesterlundvej 

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje