Selvbetjening og tidsbestilling

Kommunikation

Kommunikationssektionen arbejder med intern og ekstern kommunikation i Silkeborg Kommune.

Branding Silkeborg

Silkeborg er både et demokratisk fællesskab, et geografisk område og en virksomhed/organisation. 

Vi ønsker at synliggøre det demokratisk fællesskab gennem fortællinger om politiske beslutninger, nærdemokrati, samskabelse m.v.

Vi ønsker at synliggøre det geografiske område gennem fortællinger om det, Silkeborg i årtier har været kendt for: Natur, kunst, kultur, et trygt og rart stede… samt fortællinger om et attraktivt område med vækst og udvikling, liv, handel og oplevelser, hvor ‘vi får tingene til at ske…’

Vi ønsker at synliggøre virksomheden gennem fortællinger, som viser, at vi er en kompetent og innovativ organisation.

Teams i Kommunikationssektionen

  • Trykkeri
  • Grafikere
  • Web
  • Kommunikation 

Opgaver i Kommunikationssektionen

Silkeborg Kommune ønsker at være anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Kommunen skal både sørge for ’sikker drift’ og for udvikling. Derfor skal vi give mening i det, vi gør for borgerne, og i de beslutninger vi træffer - så borgerne får mulighed for at forstå, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, og kan deltage aktivt i det lokale demokrati.

Det understøtter Kommunikationssektionen ved at rådgive, vejlede og løse en lang række kommunikationsopgaver. 

  • Drift og udvikling af kommunikationsplatforme: Drift og udvikling af flere end 75 hjemmesider, drift af intranet, Facebook og andre sociale medier, visuel identitet og designmanual, grafisk arbejde, den ugentlige informationsside i Ekstra Posten, job-, grundsalgs- og andre annoncer, tryksager og skilte, fotos, video og billedarkiv, digitale pyloner og plakatstandere, pressemeddelelser m.v.

 

  • Borgerkommunikation: Nyhedsvagt, svar på borger- og journalisthenvendelser, nyheder, serviceinformationer, formidling af politiske og administrative beslutninger og aktiviteter.

 

  • Kommunikationsmestring: Kommunikationskurser og workshops for medarbejdere og ledere i personlig, mundtlig, skriftlig og digital kommunikation, kommunikationsplanlægning, præsentationsteknik, borgermøder, pressekontakt, servicekommunikation, lederkommunikation og krisekommunikation.

 

  • Strategisk kommunikation: Sparring og hjælp til kommunikationsplanlægning, afdækning af målgrupper og interessenter, branding og omdømmeledelse, rådgivning om strategisk kommunikation og forandringskommunikation, design af kommunikationsprocesser og borgermøder.

 

  • Krisekommunikation: Sparring, rådgivning og hjælp til håndtering af kriser og issues. Kriseberedskaber, kriseledelse og krisekommunikation.