Selvbetjening og tidsbestilling

Skoleafdelingen

Skoleafdelingen hører under Børne- og Ungeudvalget og består af en Administration, Pædagogisk Udviklingssektion, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), Tandplejen samt 25 folkeskoler, 1 specialskoler og Silkeborg Ungdomsskole. Skolerne referer til to områdeledere.