Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Skoleafdelingen

Skoleafdelingen

Skoleafdelingen hører under Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget og består af Sekretariatet, Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), Tandplejen samt 24 folkeskoler, 1 specialskole og Silkeborg Ungdomsskole. Skolerne refererer til sektionsleder for skoler.

Sekretariatet

Sekretariatets formål er at understøtte skolerne på det økonomiske og administrative område, varetage en række konkrete myndighedsopgaver, samt sikre løsningen af skoleområdets opgaver rettet mod koncernen Silkeborg Kommune

Tandplejen

Tandplejeklinikker, omsorgstandpleje, specialtandpleje.

Medarbejdere i PPL på skoleområdet

PPL-medarbejdere inkl. læringsvejledere på skolerne (kommunale og frie grundskoler)

Pædagogisk Praksis og Læring - PPL

ædagogisk Praksis og Læring (PPL) arbejder for at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber.

Medarbejdere i PPL på dagstilbudsområdet

Se oversigt over PPL-medarbejdere på dagtilbudsområdet

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje