Selvbetjening og tidsbestilling

Skoleafdelingen

Skoleafdelingen hører under Børne- og Ungeudvalget og består af Sekretariatet, Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), Tandplejen samt 25 folkeskoler, 1 specialskoler og Silkeborg Ungdomsskole. Skolerne referer til to områdeledere.