Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Skoleafdelingen Pædagogisk Praksis og Læring - PPL

Pædagogisk Praksis og Læring - PPL

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) arbejder for at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber.

Det gør vi ved at understøtte ledelser og medarbejdere på 0-18 års området. PPL anvender sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om pædagogiske tiltag for børn med almene og særlige behov. PPL understøtter opgaven med at styre og udvikle et sammenhængende og fælles kommunalt skolevæsen, så det lever op til intentionerne i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og lokale politikker

Formålet med PPL

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) understøtter skoler og dagtilbud i at realisere intentionerne i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og nationale og lokale politikker gennem support til ledelser og fagprofessionelle.

PPL’s opgaver er rammesat af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, politiske udvalgsmål, chefer og afdelingsledelser på ovenstående områder. 

PPL består af tre forskellige teams og et par andre enheder:

Find medarbejder i PPL

PPL-medarbejdere i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)

PPL-medarbejdere på skolerne (kommunale og frie grundskoler)

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring
Skoleafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

PPL's teams har lukket for henvendelse i skolernes ferier.

Se perioderne på Skolernes ferier og fridage

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje