Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Kontakt og åbningstider Borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du skal komme videre med en problemstilling. Borgerrådgiveren kan også hjælpe med at få genskabt den gode dialog med kommunen.

Sammen aftaler du og borgerrådgiveren, hvordan den videre kontakt skal foregå. Det kan f.eks. være et fysisk møde med borgerrådgiveren, der som udgangspunkt afholdes på Silkeborg Rådhus.

Borgerrådgiveren går kun videre med din henvendelse til afdelinger i kommunen, hvis I sammen har besluttet, at det er hensigtsmæssigt.

Borgerrådgiveren er neutral og ansat direkte af byrådet. Borgerrådgiveren har tavshedspligt og dine oplysninger bliver ikke delt med eller gjort tilgængelige for andre ansatte i Silkeborg Kommune.

Hvis du vil sende en mail med fortrolige og følsomme personoplysninger, bedes du sende disse via din digitale postkasse til borgerrådgiveren.

Send sikker digital post til borgerrådgiveren

Hvilke rettigheder har du?

Borgerrådgiveren har udarbejdet en rettighedsguide over de rettigheder du har, når du har en sag ved kommunen.

Se rettighedsguiden her.

Se guide til Skoleområdet

Sådan arbejder borgerrådgiveren, og sådan kan han hjælpe dig

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med:

 • At skabe dialog mellem borger og kommune.
 • At forstå afgørelser fra kommunen.
 • At forstå breve og mails fra kommunen.
 • At finde vej i den kommunale organisation.
 • At finde vej i og forstå klagesystemet.
 • At behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden, udførelsen af praktiske opgaver fx undervisning, pasning i dagtilbud, hjemmehjælp eller renholdelse af veje og gader, m.m.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle:

 • Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
 • Politiske beslutninger fx det politiske vedtagne serviceniveau.
 • Henvendelser som vedrører det faglige indhold i kommunens afgørelser.
 • Henvendelser om forhold, som en anden klageinstans kan tage sig af.
 • Sager der er indbragt for Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
 • Personale- og ansættelsesforhold
 • Behandle henvendelser vedrørende kommunalt ejede selskaber fx Silkeborg forsyning.

Borgerrådgiveren forsøger at skabe dialog mellem borgere eller virksomheder og kommunen. I første omgang er det den ansvarlige afdeling, der skal forsøge at løse eventuelle uoverensstemmelser.

Hvis det ikke lykkes, kan borgeren eller virksomheden kontakte borgerrådgiveren, som herefter undersøger, hvordan sagen er blevet behandlet.

Som myndighed skal vi behandle alle sager efter god forvaltningsskik. Det er en række normer og principper for, hvordan vi som myndighed bør opføre os i forhold til borgerne. 

Se vores principper for god kommunikation i sagsbehandling

Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal han eller hun give fuldmagt til dig. Kommunen anbefaler en skriftlig fuldmagt, men det er ikke et gyldighedskrav. En fuldmagt kan også gives mundtligt, f.eks. ved at borgeren ringer sammen med dig og siger, at borgerrådgiveren gerne må drøfte sagen med dig. En fuldmagt er nødvendig, fordi borgerrådgiveren kun behandler sager, hvis parterne i sagen har givet tilladelse til det.

En gang om året skriver borgerrådgiveren en beretning til byrådet.

I beretningen fortæller borgerrådgiveren om det forløbne års aktiviteter. Derudover reflekterer borgerrådgiveren over henvendelserne og fremsætter eventuelt forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjening og forbedre borgernes retssikkerhed.

Hent Borgerrådgiverens beretning 2022 (pdf)

Jakob Klith Frost

Borgerrådgiver

+4520431708

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.30-14

Torsdag: 8.30-16.30

Fredag: 8.30-13.30

Send sikker digital post

Fuldmagtskabeloner

Du kan give en anden person fuldmagt til at tale og handle på dine vegne i en bestemt sag eller situation i forhold til Silkeborg Kommune. Vi anbefaler, at du opretter en skriftlig fuldmagt til personen, men det er ikke et krav.

Du kan med fordel anvende en af disse skabeloner til at lave en fuldmagt:

Fuldmagt med alle rettigheder til fuldmagttager (Word)

Fuldmagt med begrænsede rettigheder til fuldmagttager (Word)

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje