Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Tilbud i Jobcenter Silkeborg Tilbud til dig, der er sygemeldt

Tilbud til dig, der er sygemeldt

Er du sygemeldt? Få et overblik over de tilbud, der er relevante for dig.

Læs mere:

Et tilbud til dig, der har svært ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet pga. smerter, kronisk sygdom, stress, lavt energiniveau, e.l.

Indhold:

Individuel træning i fitness center:

Første gang, du møder op, tilrettelægger vi sammen et program, der passer til dig. Vi kan fx sætte fokus på styrke, udholdenhed, kondition, balance, e.l.

Træningstilbud er som udgangspunkt et forløb på 8 uger.

Vi mødes 3 gange om ugen i ca. 1,5 time.

Praktisk:

Husk en vandflaske og tøj, du kan træne i.

Et tilbud til dig, der ønsker finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet gennem bl.a. virksomhedspraktik.

Indhold:

Det vigtigste element i en jobindsats er muligheden for at komme i en virksomhedspraktik. Vi planlægger praktikken sammen med ud fra dine faglige og personlige kompetencer, skånehensyn og formål med praktik.

Virksomhedspraktikken kan kombineres med supplerende indsatser, fx fysisk træning eller helbredsmestring.

Din sagsbehandler vurderer sammen med dig, om du er klar til at komme i virksomhedspraktik og kan begynde din jobindsats - eller om du har brug for at starte med at deltage i fysisk træning eller helbredsmestring nogle uger før du skal i virksomhedspraktik.

Til dig, der har svært ved at komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet på grund af stress, træthed, lettere angst og/eller lettere depression, smerter, søvnbesvær, PTSD eller andre helbredsudfordringer.

Indhold:

Holdtræning med op til 12 deltagere.

Med mindfulness kan du styrke din evne til at være nærværende og accepterende overfor både dig selv og andre. 

Du bliver præsenteret for grundprincipperne i meditation og konkrete øvelser for krop og sind.

Øvelserne foregår siddende, liggende og stående.

Der vil være forventning om, at du træner mellem undervisningsgangene.

Forløbet med mindfulness varer 8 uger.

Vi mødes en gang om ugen i ca. 1,5 time.

Praktisk:

Husk behageligt tøj og evt. en vandflaske.

Vil du lave mindfulness derhjemme?

Find lydfiler til guidede øvelser i mindfulness

Til dig, der har svært ved at komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet på grund af stress, træthed, lettere angst og/eller lettere depression, smerter, søvnbesvær, PTSD eller andre helbredsudfordringer.

Indhold:

Tilbuddet foregår som udgangspunkt over 8 uger med en ugentlig mødegang.

Undervisningen består af en fysisk praktisk del og en pause, efterfulgt af et undervisningstema. Der vil være små opgaver som deltageren forventes at arbejde videre med hjemme.

I den fysiske praktiske del vil borgeren blive præsenteret for forskellige øvelser, hvor formålet er at dæmpe arousal i kroppen.

Træningen vil have elementer af BBAT (Basic Body Awareness Therapy), yogastræk, åndedrætsøvelser, nærværstræning, SMART træning, bevægeligheds træning og lettere styrkeøvelser. Det vil sige rolige liggende, siddende, stående og gående øvelser med fokus på nærvær. Når vejret tillader det, kan dele af træningen foregå udendørs.

Træningen vil altid tilpasses den enkeltes niveau og være overførbar til hjemmet.

Temaer i "8 veje til stress – og helbredsmestring":

 • Skru ned for kroppens alarmsystem
 • Tag de gode valg
 • Forstå smerter
 • Brug din energi bevidst
 • Få din hvile og søvn
 • Spis rigtigt
 • Kom i bevægelse
 • Find mening og accept

IPS ”Individuelt planlagt job med støtte” er et tilbud til dig, der har bestemte psykiatriske sygdomme og ønsker hjælp til at opnå at komme i job eller uddannelse.

Indhold:

IPS er en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, der er udviklet til at støtte borgere med bestemte psykiatriske lidelser til at opnå at komme i job eller uddannelse.

Den overordnede tanke i IPS er, at alle på trods af psykisk sygdom kan komme i uddannelse eller få arbejde med en intensiv sideløbende støtte og uden forudgående træning – når vi finder de rette omgivelser.

IPS kan hjælpe dig med at afklare dine fremtidige job- eller uddannelsesønsker og efterfølgende støtte dig til at komme i gang med den uddannelse eller det job, som du har ønske om.

Du bliver støttet af en IPS konsulent, der bl.a. har en god kontakt til det lokale erhvervsliv og uddannelsessystem.

Støtten i IPS er individuel og tager udgangspunkt i netop dine ønsker og behov. Støtten kan efter behov fortsætte i en periode efter du er startet i job eller uddannelse.

Ingen bliver udelukket fra IPS på grund af arbejdshistorik, symptomer eller misbrug.

Den individuelle støtte kan fx bestå af:

 • Støtte og hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. IPS konsulenten støtter både dig og en eventuel arbejdsgiver, hvis du/I ønsker det.
 • Individuel støtte, der tager udgangspunkt i dine egne ønsker og med fokus på dine styrker og ressourcer.
 • Karriererådgivning, hvor du bl.a. får støtte til at lave karriereplaner, CV og ansøgninger samt forberedelse af fx jobsamtaler.
 • En koordineret indsats, hvor IPS konsulenten samarbejder med din sagsbehandler, kontaktperson i Psykiatriens Hus, bostøtte m.fl. Du har mulighed for at inddrage andre vigtige støttepersoner som eks. dine pårørende.
 • Rådgivning i social- og beskæftigelseslovgivning. IPS konsulenten samarbejder med Jobcentret om bevilling af relevante støtteforanstaltninger.

Kriterier for at deltage i IPS:

Der kan henvises borgere med en af følgende diagnoser:

 • Skizofreni- og psykoselidelser, bipolar lidelse, depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD/ADD, angst, PTSD mv.
 • Psykisk sårbarhed.
 • Autisme.

Det er en forudsætning, at henviste borgere:

 • Taler og forstår dansk.
 • Er motiveret for at deltage i IPS og har et ønske om på sigt at opnå job eller uddannelse.

ngen udelukkes pga. misbrug.

Der er ikke krav om, at borgeren aktuelt er tilknyttet Regionspsykiatrien eller privatpraktiserende psykiater.

Borgerens forsørgelse kan være kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse.

Sådan bliver du henvist til IPS:

Det er din sagsbehandler i Jobcenter Silkeborg, som kan henvise dig til IPS.

IPS starter med en indledende samtale, hvor du møder din IPS konsulent og vi taler om din motivation for job eller uddannelse.

Når du starter i IPS skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver IPS lov til at udveksle oplysninger med Regionspsykiatrien Midt i Silkeborg.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedr. IPS er du velkommen til at kontakte:

Annette Nørgaard Vibe Svendsen
IPS teamleder
Tlf.: 23 47 67 01
Mail: ann@silkeborg.dk

Et tilbud til dig, der har fået en hjerneskade, neurologiske lidelser som parkinson, sklerose, tumor, osv. eller hjernepåvirkning efter en hjernerystelse, whiplash, e.l. Du kan både være i arbejde, sygemeldt, have et fleksjob eller være i gang med et ressourceforløb.

Indhold:

Efter en hjerneskade eller hjernepåvirkning, oplever de fleste gener eller barrierer.

Målet med forløbet er, at vi sammen afklarer arbejdsevnen og finder de mest optimale vilkår for at du kan blive eller finde tilbage på arbejdsmarkedet.

Du bliver tilknyttet en neurofaglig virksomhedskonsulent, der arbejder tæt sammen med dig og relevante samarbejdspartnere, bl.a. sagsbehandlere, genoptræningsenhed, hjemmevejledere, osv. under forløbet.

Forløbet varer som udgangspunkt 3 måneder.

Forløbet indeholder:

 • Et individuelt forløb ved en neurofaglig virksomhedskonsulent med mulighed for tilknytning af psykolog og fysioterapeut
 • Indledende samtale med borger og koordinerende sagsbehandler, hvor mål og delmål aftales
 • Neurofaglig undervisning
 • Pårørendearrangementer
 • Individuelle samtaler med virksomhedskonsulent med fokus på energiforvaltning og psykoedukation
 • Råd og vejledning til arbejdspladsen – f.eks. oplæg på personalemøder
 • Opfølgning på virksomheden minimum hver 4. uge
 • Målrettede samtaler/møder med borger efter behov

Har du deltaget i et undervisningsforløb om hjerneskade og hjerneskadepåvirkning?

Find materialer fra undervisningen

Workbase Stagehøj er Jobcenter Silkeborgs egen virksomhed.

Her er der mulighed for at komme i et praktikforløb, hvor vi arbejder med de udfordringer, der har gjort det vanskeligt at finde en vej ind eller forblive på arbejdsmarkedet. Workbase Stagehøj er et trygt miljø, hvor du får mulighed for at øve dig i at gå på arbejde hver dag.

Vi arbejder med din motivation og forskellige muligheder for praktik, job og uddannelse. Vi arbejder samtidig med at reducere de barrierer, som gør vejen til praktik, job eller uddannelse besværlig.

Vi har forskellige typer opgaver, du kan prøve kræfter med. Herunder at producere, montere og pakke forskellige typer varer.

Kontakt

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for at høre mere om dine muligheder for et praktikforløb.

Kontakt Jobcenter Silkeborg
Jobcenter Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje