Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Dagplejen Dagplejere Balle dagplejere Helle Witthøfft Kristensen, Dagplejer

Helle Witthøfft Kristensen, Dagplejer

Helle er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Helle Witthøfft Kristensen

Dagplejer

H. C. Branners Vej 12
8600 Silkeborg

Jeg hedder Helle og er født 1962.

Jeg har to voksne udeboende sønner Mike og Dennis og tre børnebørn.

Jeg har været ansat som dagplejer fra maj 1988, i 2013 afsluttede jeg Pædagogisk assistent uddannelse, i 2017 blev jeg certificeret DGI dagplejer, i efteråret 2019 blev jeg medlem af Grønne spirer, i 2020 gennemførte jeg sidste modul af dagpleje uddannelsen.

Jeg stortrives i mit arbejde, og jeg nyder at følge børnenes udvikling, i den tid jeg låner dem.

Den vigtigste forudsætning er den gode relation mellem det enkelte barn og mig og børnene imellem.

Jeg lægger vægt på at give børnene en tryg og indholdsrig hverdag med nærvær og omsorg.

Det gør jeg ved at være anderkendende, opmærksom og lydhør på det enkelte barns signaler og følelser, og møde barnet hvor det er, så barnet føler sig set, hørt og forstået. Her er plads til forskellighed, og til at børnene udvikler sig i deres individuelle tempo. Vi har faste rutiner og forudsigelighed, der er med til at skabe tryghed og overskuelighed for det enkelte barn.

Jeg styrker børnefællesskabet via fælles oplevelser og aktiviteter, for derigennem at gøre børnene opmærksomme på hinanden, det giver børnene mulighed for at imitere og spejle sig i hinanden. Jeg støtter børnene i at danne venskaber, og opmuntrer dem til at hjælpe og lytte til hinanden, og støtter og guider dem i f.eks. at vente på tur.

Jeg viser børnene at det er okay at sige til og fra, ved en eventuelt konflikt støtter og guider jeg barnet i at løse konflikten. De daglige rutiner og aktiviteter er tilpasset efter børnegruppens interesser, udvikling og alder, så det enkelte barn bliver udfordret efter dets nærmeste udviklings zone.

Jeg arbejder ud fra den styrkede lærerplan, og tager udgangspunkt i det børnene er optaget af, både i de daglige aktiviteter og i længere forløb, hvor børnene får erfaringer i den samme aktivitet på flere forskellige måder. Jeg støtter og guider børnene i at blive selvhjulpne, og inddrager dem i de daglige gøremål.

Vores dag er i det store og hele tilrettelagt således: Jeg modtager børnene, vi hygger/leger indtil alle børn er kommet, hvis der er et barn, der har brug for formiddagslur, bliver barnet puttet efter dets behov.

Ca. kl. 8.30 spiser vi formiddagsmad, vi får oftest boller med pålæg, ost og grønsager.

Ca. kl. 9.30 og frem til frokost laver vi aktiviteter. Vi veksler mellem planlagte aktiviteter og børnenes egne igangsatte lege, dette kan være inde eller ude. Et eksempel på planlagte aktiviteter kan være dialogisk læsning, motorikbane osv. Aktivitetsforløb med forskellige temaer f.eks. geometriske figur og farver, kunstprojekt osv.

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00 vi får oftest rugbrød med diverse slags pålæg, fisk, æg og ost, grønsager og pasta, engang imellem laver vi varm mad. Der er en rar og hyggelig atmosfære under måltidet, vi taler om dagens oplevelser, og om maden vi spiser, og om hvor råvarerne kommer fra, og vi øver almen bordskik m.m. 

Efter frokost er der leg indtil ca. kl. 12.10, hvor børnene bliver skiftet eller går på toilettet. Ca. kl. 12.30 puttes børnene. 

Ca. kl.14.45 spiser vi frugt/brød, derefter leges inde eller ude.

Indendørs er der god plads til fysisk udfoldelse, leg og fordybelse.

Ude: I haven er der masser af plads til at tumle på, samt div. legeredskaber. Udelivet er også ture i skoven og på legepladser, hvor vi bliver udfordret motorisk, samt får stimuleret vores sanser. Vi finder krible krable dyr på land og til vands, og smager på naturens bær.

En gang om ugen er vi i heldags legestue i Børnehuset Birksvej, børnene bliver afleveret og hentet derovre. I legestuen har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, og få oplevelser med en større gruppe af børn/voksne, hvorved børnene danner erfaringer, hvilket er med til at lette overgangen til børnehave.

Jeg har en ladcykel, og en gang om ugen er vi i Outdoor legestue.

Børnene og vi nyder i fulde drag at tage på cykelture, og få en masse gode naturoplevelser. Derudover giver ladcyklerne os mulighed for, at komme på længere ture, og vi kommer hurtigere frem, hvilket giver os mere tid til at fordybe os i vores aktiviteter og temaforløb.

Jeg lægger vægt på et godt forældresamarbejde, med gode dialoger og åbenhed, så i som forældre føler jer trygge og derved også barnet.

Trygheden er vigtig, for at skabe en god dagligdag for barnet. Derved skaber vi sammen, de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Ja, jeg har Terkel som er en gammel kat. Børnene vil sjældent møde ham, da han oftest er ude i dagtimerne.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje