Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Dagplejen Dagplejere Kjellerup dagplejere Gitte Jensen, Dagplejer

Gitte Jensen, Dagplejer

Gitte er dagplejer i Kjellerup. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Gitte Jensen

Dagplejer

Stadion Allé 21
8620 Kjellerup

Jeg er gift med Keld, har to udeboende sønner(begge selvstændige ) og to svigerdøtre.

Bor i et parcelhus på en stille lukket vej.

Uddannet sosu og har 15 års erfaring i hjemmeplejen inden jeg blev dagplejer marts 2006.

Jeg har mange kurser indenfor dagplejen såsom forældresamarbejde, kommunikation, modul 1+2 uddannelsen, sårbare børn og familier , personlig udvikling osv. 

Arbejder i hverdagen med “værktøjer” som trivsel på tværs, ICDP, de styrkede læreplaner og tidlig tilknytning og min faglige viden.

Jeg lægger stor vægt på at hver enkelt barn føler sig unikt. Tryghed giver god trivsel.

Jeg giver nærvær, omsorg, tryghed, ro, stabilitet, styrker fællesskaberne, igennem ICDP får børnene selvværd, selvtillid og tro på egne ressourcer og kompetencer. 

Anderkender børnene i at der er plads til at være forskellig og at være i forskellige følelsesmæssige situationer.

Jeg gør hele dagen til en læring. Her hos mig er børnene med til borddækning, oprydning, øve sig i på/af klædning, leg, idebank, og hvad de ellers syntes de lige har lyst og mod til at være en del af den pågældende dag. Der er tema lagte aktiviteter og aktiviteter som er impuls styrede.

Sang, dialogisk læsning og motorik er en fast del i hverdagen.

Morgen, møder alle ind stille og roligt

Formiddag, er vi udenfor

Eftermiddag, er der leg, puslespil, billedlotteri eller hvad børnene har lyst til

Måltider: morgen, formiddag, frokost, og eftermiddag

Jeg ser mine kollegaer 1-2 gange ugentlig ellers nyder vi vores hjemmedage

Bruger bibliotek , heldagslegestue og hvad vi ellers har af muligheder i byen

På legeværelset er der plads til leg i alle former.

I køkkenet er der sang, motorik og aktiviteter som kræver lidt mere plads.

I bryggers er der plads til at øve sig i overtøj og fodtøj.

Jeg har en stor have hvor børnene kan løbe, spille fodbold, gynge, cykle, grave, plukke blomster, hygge sig, rutsje osv.

Bor 5 min fra skov og eng

Åbenhed og ærlighed er nøgleordene for et godt forældresamarbejde.

Det giver tryghed for både forældrene og børnene at der er en god kommunikation.

Der er gensidig respekt og accept af alle personligheder.

Nej, jeg har ingen dyr

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje