Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Graviditet, Sundhedspleje og barnets første år Forældregrupper og mødregrupper

Forældregrupper og mødregrupper

Sundhedsplejen har forskellige tilbud om deltagelse i forældregruppe eller mødregruppe. Forældregrupperne er for første- eller flergangsforældre, mødregrupperne er for unge mødre under 23 år eller mødre med særlige udfordringer. Læs mere om tilbuddene nedenfor.

Formålet med grupperne er:

 • at mødes med andre forældre med børn på omtrent samme alder
 • at skabe netværk
 • at lytte til og støtte hinanden
 • at give hinanden råd og vejledning

Forældre- og mødregrupper

Når din sundhedsplejerske kommer på det første besøg, vil du/I blive tilbudt at komme i en mødregruppe i lokalområdet. Man tilmelder sig hos ens sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken arrangerer og deltager i 1. besøg. Efterfølgende er det forældrene, der selv planlægger det videre forløb.

En forældregruppe består af ca. 6 barslende. Gruppen giver forældrene muligheden for at lære andre at kende og udveksle erfaringer.
Grupperne sammensættes i de enkelte distrikter og omfatter første- og flergangs forældre.
Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen, men sammensætter og indkalder til første møde.

Gode råd til opstart af Forældregruppe, som fremgår på sundhedsvejen.dk
En forældregruppe er en gruppe af forældre, der mødes hos hinanden på skift efter aftale. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen.

Formål med forældregruppen er:

 • at mødes med andre forældre med børn på omtrent samme alder
 • at skabe netværk
 • at lytte til og støtte hinanden
 • at give hinanden råd og vejledning

Første gang præsenterer forældrene sig for hinanden - fortæl det I gerne vil høre om de andre. Det anbefales at gruppen mødes hver uge - indtil I har været rundt ved alle. Herefter kan det tages op, om gruppen ønsker at fortsætte hver uge, eller det skal være hver 2. uge. Det er en fordel at gruppen mødes en fast ugedag.

 • Snak om tidsramme.
 • Skal det bare være et par timer eller skal det være hele dagen?
 • Ok at den, der lægger hus til, sætter en tidsramme.
 • Vigtigt at melde afbud, også hvis man ønsker at stoppe helt i gruppen.
 • Hvis overskuddet hos en familie, ikke er så stort i en periode, skal det være ok, at man siger fra - til at lægge hus til.
 • Vigtigt at gøre det til en overskuelig opgave at holde forældregruppe (oprydning, rengøring, evt. skiftes til at tage forplejning med).
 • Sørg for at alle kommer til orde, når gruppen mødes, evt. kan det aftales, at der hver gang er en runde.
 • Vær opmærksomme på hinanden, og spørg ind til hinanden.
 • Der er tavshedspligt i gruppen, for at passe på hinanden.
 • Der er andre mulighed for at mødes end hjemme privat, I kan fx gå en tur.
 • Tal om, hvad der er overskud til.

Under COVID-19 skal sundhedsmyndighederne retningslinjer overholdes.

Sundhedsplejersken kan med fordel lave en aftale med en af de barslende om, at være tovholder på opstart af gruppen. I denne tid hvor Corona sætter begrænsninger for det fysiske møde, kan gruppen med fordel opstarte virtuelt. Tovholderens funktion kan derfor være at oprette et virtuelt møde og udsende sms med link og dato herfor.

Ung mødregruppe

Du kan have brug for at dele glæder, bekymringer og hverdagslivet som ung familie med andre unge mødre.

Det får du mulighed for i "Ung mødregruppe" som ledes af to sundhedsplejerske. 

Målet er: 

 • at skabe netværk 
 • at styrke dig i din nye rolle som mor 
 • at skabe mulighed for at få ideer/inspiration fra hinanden 
 • at sparre med en sundhedsplejerske i forhold til samværet med dit barn og omkring emner som f.eks. ernæring, søvn, opdragelse, forældrerollen og hverdagen med et lille barn

"Ung mødregruppe" foregår hver tirsdag i et lokale centralt i byen fra klokken 10 til 12. Der serveres morgenmad. 

Der er løbende optag i gruppen, du kan starte når du er gravid og har 1-2 måneder til termin. Du kan være med i ca. 1 år - indtil du skal starte på arbejde eller uddannelse og din baby skal starte i pasning. Aldersgrænse: 24 år.

For information og tilmelding kontakt:

Camilla Duch Pallesen 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 21 47 02 32

Eller

Laura Olin Nygaard 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 24 98 77 19

Gruppen er for dig der er mor, og som har, eller har haft udfordringer i livet og som kan have gavn af et trygt fællesskab. 

Du henvises til gruppen af din sundhedsplejerske, jordemor eller anden fagperson. Deltagelse bevilges af familierådgivningen. 

Mødregruppen har løbende optag og der kan deltage op til 8 mødre. 

Mødregruppen mødes ugentligt i tidsrummet kl. 09:30-11:30 i Familie- og Ungekontakten, Aldersrovej 1-3, Silkeborg. Det er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, der står for gruppen. 

Samværet tager udgangspunkt i gruppens behov, og alle er velkomne til at byde ind med tanker og ideer.
Fællesskabet kan bl.a. styrke dig i rollen som mor, give netværk, læring og mulighed for spejling i andre mødre. 

 • I møder med jeres børn og deler oplevelser og erfaringer med hinanden . 
 • I vil få korte relevante oplæg om moderskab, børn, parforhold og familieliv som vi sammen drøfter. 
 • Indimellem får vi besøg af UU-vejleder, jobkonsulent, musikpædagog mm. 
 • Vi har mulighed for at tage ud af huset på børnebiblioteket, legeplads eller i skoven. 

Hvis du er interesseret og gerne vil vide mere, kan du tale med din sundhedsplejerske. 
Yderligere information kan også fås ved at ringe eller skrive til:

Sundhedsplejerske Pia Myrvoll
Telefon: 24 28 55 30
Mail: Pia.Myrvoll@silkeborg.dk 

eller

Sundhedsplejerske Monika Jensen
Telefon: 20 49 18 82
Mail: MonikaValerie.Jensen@silkeborg.dk 

Kontakt
 
 

Sundhedsplejen for børn 0-6 år

Se kontaktoplysninger for Sundhedsplejen

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje