Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Graviditet, Sundhedspleje og barnets første år Kost, søvn og pleje

Kost, søvn og pleje

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bog med anbefalinger om barnets kost, søvn og pleje. Bogen er en vejledning til forældre med børn fra 0 til 3 år.

Læs Sundhedsstyrelsens information om sunde børn:

Sundhedsstyrelsen om Sunde børn

Læs mere om:

Silkeborg Kommune har børneergo- og børnefysioterapeuter ansat til at varetage tidlig og forebyggende indsats. Har dit barn behov for en motorisk eller sansemotorisk undersøgelse, eller er der behov for vejledning i forhold til at støtte op omkring barnets udvikling, så kan børneergo- og børnefysioterapeuterne hjælpe.

Børneergo- og børnefysioterapeuterne arbejder med dit barn, der hvor barnet er eller kalder jer ind til lokaler på Arendalsvej 273, Silkeborg. Det betyder at terapeuten har mulighed for at komme i hjemmet, i dagplejen, i vuggestuen, i børnehaven eller på skolen.

Henvisning, i samarbejde med forældrene, til børneergo- og børnefysioterapi kan ske gennem:

 • sundhedsplejersken
 • dagplejepædagogen
 • pædagoger i vuggestuen eller børnehaven
 • skolen
 • psykologen
 • talepædagogen
 • egen læge
 • sygehus 

Der kan pr. februar 2023 ikke henvises enkeltsager, det overvejes pt hvordan opgaven løses fremadrettet.

Børneergo- eller børnefysioterapeuten undersøger dit barn og beslutter herefter sammen med dig, og andre der er involveret, hvad der videre skal ske. Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov.

Børnefysioterapi kan f.eks. være:

 • observationer, undersøgelse og udredning
 • løbende råd og vejledning til forældre og fagpersonale
 • tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder
 • i enkelte tilfælde kortere varende træningsforløb
 • henvisning til andre faggrupper
   

Har dit barn svært ved at sove eller spise, skal du tale med din sundhedsplejerske om problemet.

Hvis det er en stor udfordring for dig og dit barn, kan hun henvise til et Marte Meo forløb.

Marte Meo pjece (PDF)

Er dit barn uroligt og svært at tolke?

Har du brug for hjælp og støtte til at tolke dit barns reaktioner, skal du tale med din sundhedsplejerske om problemet.

Hvis det er en stor udfordring for dig og dit barn, kan hun henvise til et Marte Meo forløb.

Marte Meo pjece (PDF)

Kontakt
 
 

Sundhedsplejen for børn 0-6 år

Se kontaktoplysninger for Sundhedsplejen

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje