Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Graviditet, Sundhedspleje og barnets første år Søg om dagtilbudsplads, udmeldelse og moduler

Søg om dagtilbudsplads, udmeldelse og moduler

Find oplysninger vedr. ansøgning om dagtilbudsplads, udmeldelse og modulordningen i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Hvis du vil ansøge om plads til dit barn eller udmelde af pasning skal du benytte NemPlads.

Læs mere om:

Rækkefølgen på ventelisterne til dagplejere, vuggestuer og børnehaver afhænger af, hvornår du har skrevet dit barn op. Dine chancer for at få den plads du ønsker, vil derfor øges, hvis du ansøger om plads i god tid. Hvis du ansøger senest 14 dage efter barnets fødsel, så er det fødselstidspunktet, som gælder.

Du skal bruge NemPlads for at opskrive dit barn på ventelisten til dagtilbudsplads. 

Det er ikke muligt for tilflyttere at overføre anciennitet fra andre kommuner.

Bliver dit barn tilbudt en ikke-ønsket plads, kan du beholde opskrivningen til det oprindelige første ønske. 

Bliver dit barn på et senere tidspunkt tilbudt en plads i jeres oprindeligt ønskede tilbud, og du alligevel ikke ønsker en flytning, vil dit barn blive slette på ventelisten og den oprindelige anciennitetsdato kan ikke længere bevares.

Ønsker du flytning til et andet dagtilbud på et senere tidspunkt, vil dette betragtes som en ny ansøgning med ny anciennitetsdato.

Det er muligt at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagplejen samtidig med, at én eller begge forældre afholder forældre- eller barselsorlov. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode og tildeles på baggrund af ansøgning fra forældrene.

De 30 timer i dagplejen skal være placeret således, at tidsrummet mellem kl. 8.30 – 13 indgår. Den endelige aftale omkring barnets mødetid sker i samarbejde med dagplejeren.

Ansøgningen sendes via nedenstående link og skal vedlægges dokumentation for, at man afholder orlov. Det kan være i form af kopi af vandrejournal hvor det forventede fødselstidspunkt fremgår, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

I ansøgningen skal også angives den periode man ønsker deltidspladsen for. Er barnet allerede i pasning hos en dagplejer, skal ændringen ned i tid varsles med en måned, i henhold til Silkeborg Kommunes regler for modulændring.

Hvis du afbryder orloven i en periode på over 5 uger, skal du huske at give os besked om det, senest to måneder før orloven afbrydes. I dagplejen er det ikke muligt at beholde deltidspladsen hvis orloven afbrydes.

I daginstitutionerne er der frit modulvalg, så derfor gælder ovenstående kun for dagplejen.

Ansøgning om deltidsplads ved orlov

I alle Silkeborg Kommunes dagtilbud er der modulordning. Der er følgende muligheder:

Dagplejen:

 • Op til 30 timer om ugen (kan kun benyttes af forældre på orlov
 • Op til 48 timer om ugen

Vuggestuer og børnehaver:

 • Op til 30 timer om ugen
 • Op til 40 timer om ugen
 • Op til 45 timer om ugen
 • Over 46 timer om ugen

Modulændring op i tid kan ske fra dag til dag.

Modulændring ned i tid sker med en måneds varsel til den 15. eller sidste i måneden. Første dag i det nye mindre modul vil derfor altid være den 1. eller den 16. i måneden.

Retningslinjer for moduler (pdf)

Læs om gældende takster under Betaling og tilskud i dagtilbud

Udmeldelse af pasning sker med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Udmeldelse er dog ikke nødvendig, når barnet skifter tilbud i forbindelse med overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Ønsker du at udmelde dit barn, skal du benytte NemPlads.

Har du brug for at udmelde dit barn i en periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år, kan du udmelde på garantiplads.

Du skal kontakte lederen i dit barns institution samt udfylde nedenstående skema.

Skema til udmeldelse på garantiplads (pdf)

Retningslinjer for udmeldelse på garanti:

 • Garantipladsen betyder, at dit barn kan vende tilbage til samme børnehus, men der foreligger ingen garanti om tilbagevenden til samme gruppe/stue
 • Der kan kun gives én garantiplads pr. barn pr. år
 • Garantipladsen ophører uden varsel, når barnet når alderen for næste tilbud (en garantiplads kan ikke overføres fra vuggestue/dagpleje til børnehave)
 • Garantiplads gives for minimum 8 uger og maksimalt 1 år
 • Omfanget af garantipladsordningen i det enkelte børnehus fastsættes til maksimum 10% af normeringen
 • Anmodning om garantiplads skal ske til den daglige leder, med mindst 1 måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Hvis alle institutionens garantipladser er i brug, kan man komme på venteliste
 • Genindtræden i pladsen før udløbet af garantipladsperioden, kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 16. i måneden
 • Der gives ikke garantiplads i dagplejen 

Pladsanvisning og Tilskud holder ferielukket for telefonerne i uge 30. Vi er tilbage igen mandag den 29. juli 2024 kl. 10. Kan din henvendelse ikke vente, kan du benytte dig af NemPlads eller sende os en mail. Vi ønsker jer alle en dejlig sommer.

Kontakt
Pladsanvisning og Tilskud Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Personlig fremmøde:

Efter forudgående aftale

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje