Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Overnatning i skolelokaler, sale og haller

Overnatning i skolelokaler, sale og haller

Din forening, skole eller klub kan i forbindelse med forskellige arrangementer låne et klasselokale i Silkeborg Kommune til at overnatte i.

Overnatning i kommunale lokaler

Silkeborg Kommune stiller klasselokaler, gymnastiksale og haller til rådighed for overnatning i forbindelse med stævner, træningslejre, turneringer med mere.

Retningslinjer for overnatning

Pris

30 kroner per person per nat.

Hvis I overnatter mere end én nat, så husk at oplyse os om, hvor mange personer I var de enkelte nætter.

Søg om overnatning

Når I skal søge om at overnatte i et kommunalt lokale, er der tre trin, I skal igennem. Jeres ansøgning er først endeligt godkendt og i orden, når I er igennem alle tre trin:

 1. Søg om lov til at overnatte i kommunens lokaler
 2. Book de lokaler, I skal bruge
 3. Anmeld overnatning i forhold til brandsikkerhed

Skoler, der ønsker at overnatte i skolens egne lokaler, kan nøjes med "Trin 3".

Søg om overnatning - sådan gør I:

Ønsker I at overnatte i et kommunalt lokale, skal I sende en ansøgning til Kultur- og Borgerserviceafdelingen senest 10 dagen inden overnatningen.

Kommer ansøgningen senere end 10 dage inden overnatningen, kan I forvente, at ansøgningen bliver afvist.

I søger om at overnatte i et kommunalt lokale ved at udfylde formularen "Søg om lov til at overnatte i kommunale lokaler".

Hvis I skal bruge en hal eller gymnastiksal i forbindelse med jeres arrangement med overnatning, så husk at booke hallen eller salen via Fritidsportalen:

Fritidsportalen

Særligt vedrørende omklædningsrum, hvis I ikke skal bruge en hal eller gymnastiksal

Det er ikke muligt at booke omklædningsrum via Fritidsportalen. Så hvis I skal bruge omklædningsrum alligevel, så book enten hallen eller gymnastiksalen. I skal dog kun booke i det tidsrum, hvor I gerne vil bruge omklædningsrummene, så I ikke spærrer unødigt for andres brug af hallen eller salen.

Særligt vedrørende skolelokaler

Hvis I skal bruge skolelokaler i forbindelse med jeres arrangement med overnatning, skal I blot udfylde formularen "Søg om lov til at overnatte i kommunale lokaler", så koordinerer Kultur- og Borgerserviceafdelingen omkring skolelokalerne med den pågældende skole. 

Anmeld midlertidig overnatning i forhold til brandsikkerhed

For at få godkendelse til midlertidig overnatning, skal der også udfyldes en anmeldelse i forhold til brandsikkerhed.

Det gælder både for private og kommunale bygninger, som ikke er godkendt til overnatning.

Sådan ansøger du

Du kan lave anmeldelsen ved at klikke på nedenstående link:

Anmeld overnatning i forhold til brandsikkerhed (MitID)

Krav til anmeldelsen

Mens overnatningen finder sted

Forud for overnatningen skal du, som ansvarlig have udfyldt en driftsjournal, som skal foreligge fysisk på overnatningsstedet, for hvert døgn der overnattes.

Her finder du Driftsjournalen (doc)

Hvad siger reglerne om midlertidig overnatning?

 1. Opholdet må være på maksimum 5 døgn.
 2. Hvis der overnatter mere end 50 personer i et lokale eller et rum, skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser sovepladser. Det gælder for alle haller, lokaler og rum. Se eksempel på belægningsplan (pdf)
 3. Der skal være tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder på overnatningsstedet.
 4. Hvis der overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 5. Der skal forud for overnatningen udarbejdes en driftsjournal efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 6. På overnatningsstedet skal der være udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 7. På overnatningsstedet skal der være en instruks for brand- og evakuering.
 8. Som ansøger er du forpligtet til at følge reglerne beskrevet i Bygningsreglements vejledning og sikre, at overnatningsstedet lever op til reglerne om brandsikkerhed. Se vejledningen til kap. 5 - Brand - Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (pdf)

Spørgsmål til anmeldelsen

Anmeldelsen behandles af Team Byg i Teknik- og Miljøafdelingen, som orienterer Midtjysk Brand & Redning.

Har du spørgsmål til godkendelsen kan du kontakte os på 8970 1414 eller team.byg@silkeborg.dk

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson: Bettina Gundlund Johansen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje