Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø

Natur og miljø

Badevandskvalitet i søer

Kommunen fører kontrol med badevandskvaliteten

Fredninger

Dispensation, fredningsnævnet mv.

Grundvand og drikkevand

Vandkvalitet, vandværker, vandforsyningsplan mv.

Landbrug

Dyrehold, husdyrbrug og hobby hold

Miljø

Rotter, olietanke, miljøuheld, gener mv.

Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet

Biodiversitet, bygge- og beskyttelseslinjer mv.

Sejlads

Bådregistrering, slæbesteder, bådhavne mv.

Skove og parkområder

Skovdrift og -rejsning, statens skove, parker mv.

Spildevand og regnvand

Færdigmeld kloark, separatkloarkering mv.

Vandløb og søer

Vandstand, vedligehold af vandløb, broer mv.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje