Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Miljø Olietanke

Olietanke

Skal du etablere eller sløjfe en olietank? Udslip af olie fra olietanke kan give store jordforureninger. Der er derfor regler for olietankes placering, alder som skal underres kommunen.

Olietanke

Er din olietank utæt, skal du straks kontakte og Brand og Redning på 89 70 35 99, hvis der er tale om et akut uheld.

Ved mindre og ældre spild skal du kontakte Team Virksomheder og Jord.

Du skal også begrænse skaden ved for eksempelvis at opsamle spild.

Skal du have en ny olietank til fx fyringsolie eller dieselolie, skal du oplyse det til Silkeborg Kommune 14 dage inden du sætter den nye olietank op.

Du skal indsende en tegning, som viser, hvor du vil placere tanken på din ejendom. Du skal sende os en tankattest senest, når du sætter tanken op.

Kun sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring må tilslutte olietanke og olieledninger.

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du anmelde til Silkeborg Kommune.

Du sløjfer en olietank ved:

  • at afmontere påfyldningsstudsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted, eller
  • at fjerne tanken fra ejendommen

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

Der er fastsat sløjfningsfriste for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie.
Fristerne kan ses i denne pjece (pdf)

Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

  • Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
  • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm

Olietanke TITAN

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på at olietanke af mærket TITAN kan få revner. Specielt udendørs plasttanke i direkte sollys kan få revner. Det er derfor ekstra vigtigt, at du kontrollerer tanken jævnligt.

Ved spild skal du ringe 112. Tanke uden skader er lovlige. Tanke med skader skal udskiftes straks.

Plasttanke af typen TITAN R1225 (produceret i perioden 2002-2004) kan være fejlbehæftede. Har du en sådan tank, så skal du kontakte Team Virksomheder og Jord straks.

Miljøstyrelsens brev om fejlbehæftede TITAN R1225 plast olietanke (pdf)

Mere information

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje