Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer sikrer skove, søer, åer, kirker og fortidsminder mod at blive sløret af byggeri og andre indgreb.

Skove

Skovbyggelinjen beskytter skovenes omgivelser mod byggeri i en afstand på 300 m fra skovbrynet. Linjen gælder for alle offentlige skove og for private skove over 20 ha - dog ikke plantager med juletræer og pyntegrønt.

Søer og åer

Søer og åer er beskyttet mod byggeri, terrænregulering, beplantning mv. i en afstand af 150 m. Beskyttelsen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha og vandløb med bundbredde på mindst 2 m (ifølge regulativ gældende i 1983).

Kirker

Kirkebyggelinjen sikrer, at der ikke bygges højere end 8,5 m i en afstand af 300 m fra kirken. Kirkebyggelinjen omfatter ikke kirker, der har bymæssig bebyggelse i hele 300 m zonen. Ofte er kirker også omfattet af en kirkeomgivelsesfredning.

Læs om kirkeomgivelsesfredninger

Fortidsminder

Synlige fortidsminder, som fx gravhøje, voldsteder og runesten, er beskyttet af en linje på 100 m fra fortidsmindets yderste kant. I dette område er det ikke tilladt at foretage ændringer af omgivelserne, og de inderste 2 m må ikke dyrkes.

Dispensation

Send en ansøgning om dispensation til Natur og Miljø.

I ansøgningen skal du beskrive projektets størrelse og udseende herunder facadetegninger og et kort, der viser byggeriets placering.

Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at projektet er i overensstemmelse med formålet med bygge- eller beskyttelseslinjen.

Søg dispensation via blanketter.silkeborgkommune.dk 

Når vi har besluttet, om projektet kan godkendes, er der en klagefrist på 4 uger. Du må ikke gå i gang med et godkendt projekt, før klagefristen er udløbet, og der eventuelt er givet byggetilladelse. Hvis der kommer klager, må du ikke gå i gang, før sagen er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvor er der bygge- og beskyttelseslinjer?

Se vejledende kort over bygge- og beskyttelseslinjer i Silkeborg Kommune

Relateret indhold

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje