Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer sikrer skove, søer, åer, kirker og fortidsminder mod at blive sløret af byggeri og andre indgreb.

Skove

Skovbyggelinjen beskytter skovenes omgivelser mod byggeri i en afstand på 300 m fra skovbrynet. Linjen gælder for alle offentlige skove og for private skove over 20 ha dog ikke plantager med juletræer og pyntegrønt.

Søer og åer

Søer og åer er beskyttet mod byggeri, terrænregulering, beplantning mv. i en afstand af 150 m. Beskyttelsen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha og vandløb med bundbredde på mindst 2 m (ifølge regulativ gældende i 1983).

Kirker

Kirkebyggelinjen sikrer, at der ikke bygges højere end 8,5 m i en afstand af 300 m fra kirken. Kirkebyggelinjen omfatter ikke kirker, der har bymæssig bebyggelse i hele 300 m zonen. Ofte er kirker også omfattet af en kirkeomgivelsesfredning.

Fortidsminder

Synlige fortidsminder som fx gravhøje, voldsteder og runesten er beskyttet af en linje på 100 m fra fortidsmindets yderste kant. I dette område er det ikke tilladt at foretage ændringer af omgivelserne, og de inderste 2 m må ikke dyrkes.

Hvor er der bygge- og beskyttelseslinjer?

Se vejledende kort over bygge- og beskyttelseslinjer i Silkeborg Kommune nederst på siden.

Hvordan søger du dispensation?

Send en ansøgning til Natur og Miljø. I ansøgningen skal du beskrive projektets størrelse og udseende herunder facadetegninger og et kort, der viser byggeriets placering. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at projektet er i overensstemmelse med formålet med bygge- eller beskyttelseslinjen.

Hvornår må du gå i gang?

Når vi har besluttet, om projektet kan godkendes, er der en klagefrist på 4 uger. Du må ikke gå i gang med et godkendt projekt, før klagefristen er udløbet, og der eventuelt er givet byggetilladelse. Hvis der kommer klager, må du ikke gå i gang, før sagen er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Links

Kort over bygge- og beskyttelseslinjer i Silkeborg Kommune

 

HER ER ET KORT
Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje