Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Sejlads Bådhavne og slæbesteder Bådhavne og slæbesteder

Bådhavne og slæbesteder

Der er mange bådebroer ved søer og åer i Silkeborg og i Sejs-Svejbæk og de kan enten være kommunale eller private.

Bådebroer er enten private, kommunale eller tilhører et bådlaug. Hvis broen tilhører et bådlaug kan du leje en bådplads. I Brassø, Borresø og Julsø ligger en række anløbsbroer, som er opført i et samarbejde mellem Silkeborg Motorbådsklub og -Sejlklub og Ry Bådlaug.  De er beregnet til korte ophold.

Anlæg af broer, bolværk, pæle og lign.

Opførelse af nye broer og ombygning af gamle broer kræver altid tilladelse fra kommunen. Etablering af bolværk, eller andre ændringer af sø- eller åbredden, kræver også tilladelse. 

Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få lov til at opføre én bådbro. Broen må normalt højst være 6 m lang og 1 m bred. Her og alle andre steder skal det i hvert tilfælde vurderes, om en bro vil forstyrre dyrelivet eller være til skade for natur og miljø, inden der kan gives tilladelse.

Find skema til ansøgning i selvbetjeningsmenuen.

Bådhavne og slæbesteder

Silkeborg Kommune ejer en del bådbroer, hvor man kan søge om en plads til sin båd. Bådpladserne er fordelt i Silkeborg, Laven og Hattenæs.

I Silkeborg finder du bådpladser:

  • I Indelukket 
  • Ved Borgmesterbroen 
  • Ved Stiftelserne på Åhavevej

I Sejs-Svejbæk er der en del private bådlaug, hvor man kan leje en bådplads. Naturstyrelsen udlejer bådpladser ved Almindsø, Bryrup Langsø, Ørnsø og Brassø.

Ved Remstrup Å i Indelukket er der et slæbested, hvor man kan komme med sin båd og sætte den i vandet. Der er bom ved slæbestedet, og det koster 100 kr. at sætte båden i vandet og 100 kr. at tage den op igen.

Husk at der altid skal være registreringsnummer på motorbåde - enten et fast nummer eller et gæstenummer.   

Læs mere

Læs mere i Retningslinjer for bådebroer, bolværk og terrænregulering

Læs mere om bådpladser

Læs mere om gæstebådpladser

Læs mere om at eje en søgrund i Silkeborg Kommune (PDF)

Teknik- og Miljøafdelingen
Team Vandløb og søer
 
 
Mere information
 
 

Retningslinjer for anlæg i vandløb og søer samt Retningslinjer for terrænregulering inden for sø- og åbeskyttelseslinjer. (PDF)

Folder om reglerne ved søgrunde. (PDF)

PDF´en om søgrunde er ikke gjort tilgængelig i henhold til loven om Webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen til at kontakte Team Vandløb, Teknik- og Miljøafdelingen på telefon 8970 1423.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje