Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Skove og parkområder Skovrejsning

Skovrejsning

Skovrejsning er frivillig plantning af ny skov. Kommunen udpeger, hvilke områder der egner sig til skovrejsning.

Hvad er skovrejsningsområder?

Vi vil gerne have mere skov i Silkeborg Kommune, og hvert 4. år udpeger vi områder, som vil egne sig til skovrejsning. Du kan se skovrejsningsområderne på kommuneplanen. Her kan du også se de områder, hvor skov er uønsket.

Ejer du et skovrejsningsområde?

Det er frivilligt, om du vil plante skov i dit skovrejsningsområde. Området må derfor gerne bruges til andre formål.

Kan jeg søge støtte til skovrejsning?

Staten kan give tilskud til ny skov i skovrejsningsområder. Tilskudsordningen bliver administreret af Miljøstyrelsen, og du kan læse mere om det på deres hjemmeside.

Hvornår er skovrejsning uønsket?

Skovrejsning er uønsket i fx lavbundsområder og ådale, hvor det kan sløre landskabsbilledet.

På beskyttede naturtyper er skovrejsning ulovlig, fordi den ødelægger levestederne for områdets dyre- og planteliv.

Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der normalt heller ikke rejses skov. Det samme gælder inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Links

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje