Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Beskyttet natur - §3

Beskyttet natur - §3

Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter særligt bevaringsværdige naturtyper i Danmark.

Hvad er beskyttet?

  • Ferske enge, heder, overdrev og forskellige typer af moser, strandenge og strandsumpe, søer, vandløb og vandhuller som i sig selv eller sammen med andre beskyttede områder er større end 2500 m².
  • Søer og vandhuller større end 100 m². 

Se Silkeborg Kommunes folder om naturbeskyttelseslovens §3

Er dit naturområde beskyttet?

Det er et områdes nuværende tilstand, der afgør, om det er beskyttet. Områder, der ikke tidligere har været beskyttede, kan derfor "vokse ind" i beskyttelsen. Se vejledende kort over beskyttet natur i Silkeborg Kommune nederst på siden.

Ønsker du at ændre på et beskyttet naturområde på din ejendom, skal du søge om dispensation.

Kontakt Natur og Miljø, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 

Hvordan søger du dispensation?

Send en skriftlig ansøgning til Natur og Miljø, gerne pr. e-mail. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere om klagereglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside..

 

 
Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontakt Team Natur

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje