Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Socialtandpleje

Socialtandpleje

Silkeborg Kommune har tre tilbud om tandpleje i kommunalt regi til borgere over 18 år; Specialtandpleje, Omsorgstandpleje og Socialtandpleje. Socialtandplejen er målrettet de mest udsatte borgere i kommunen og blev etableret i sommeren 2020.

Hvem kan få hjælp fra Socialtandplejen?


Borgere med særlige sociale problemer, der ikke er i stand til at benytte sig af andre tilbud, har mulighed for at blive henvist Socialtandplejen.

Borgerne er ofte karakteriseret ved:

  • At være hjemløse; gadehjemløse, borgere på herberg eller borger, der ikke kan opholde sig i egen bolig
  • Et langvarigt misbrug af alkohol eller stoffer
  • Et ustabilt og til tider kaotisk liv
  • Ingen eller kun en lille grad af tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Stort behov for hjælp og støtte i hverdagen for at få tilværelsen til at hænge sammen

Derudover skal borgeren, ud fra et tandlægefagligt perspektiv, have et akut behov for smertelindring eller behov for funktionsopbyggende tandpleje for at komme i betragtning til tilbuddet.

Sæt et forløb i gang hos Socialtandplejen


Visitationen til Socialtandplejen står på to ben; en socialfaglig vurdering og en tandlægefaglig vurdering.

Den socialfaglige vurdering forholder sig til, om borgeren tilhører målgruppen, mens den tandlægefaglige vurdering ser på behandlingsbehovet. Der vil altid ligge et individuelt skøn i den socialfaglige vurdering. Det er Rusmiddelcenter Silkeborg, som foretager den socialfaglige vurdering - og du kan kontakte dem her på centrets hovednummer: 89 70 47 00 + 2 for information og omstilling.

Det er også en mulighed, at borgeren eller en pårørende selv kontakter Rusmiddelcenteret enten telefonisk eller ved at møde op personligt og få en tid til en samtale.

Ved samtalen vil en medarbejder på Rusmiddelcentret spørge ind til borgerens sociale situation, tidligere erfaringer med tandlæge og generelle helbredsoplysninger.

Afgørelsen kan gives mundtligt eller skriftligt alt efter, hvad borgeren ønsker.

Hvilke andre muligheder er der?


Socialtandplejen er ikke den eneste mulighed for socialt udsatte borgere, der har brug for tandbehandling. Vi tilbyder også:

Klageadgang
Selve tandbehandlingen er en ydelse, der er givet i henhold til Sundhedsloven. Klageadgangen er derfor den samme som for øvrige sundhedsydelser. Det betyder, at patienten kan klage over den sundhedsfaglige behandling, der er udført i den kommunale tandpleje.

Styrelsen for Patientklager vurderer, om der kan gives kritik af den sundhedsfaglige behandling.

Du kan søge mere information om muligheden for at klage over behandlinger hos Styrelsen for Patientklager.

Yderligere oplysning:

Rusmiddelcenter Silkeborg

Færgevej 1

8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 47 00

Rusmiddelcenter Silkeborg

Kontakt
Rusmiddelcenter Silkeborg Færgevej 1 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Palle Havskov

Gå til Rusmiddelcenter Silkeborgs hjemmeside

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje