Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Restaurationer, spillesteder og musikarrangementer

Restaurationer, spillesteder og musikarrangementer

Din virksomhed må ikke genere naboerne. Støj og lugt giver ofte anledning til gener og naboklager. Det er derfor vigtigt, at sikre sig at virksomheden indrettes, så den overholder grænseværdier for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Der er også krav til lugt og spildevand.

Støj

Støj fra restaurationer, spillesteder og musikarrangementer stammer fra musik, stedets gæster, håndtering af service, rengøring og afrydning.

Der er forskellige vejledende grænseværdier for dag-, aften- og natperioden. Grænseværdierne er desuden afhængige af i hvilket område din virksomhed ligger. I skemaet nedenfor kan du se grænseværdierne for støj:

Grænseværdier for støj fra restaurationer, spillesteder og musikarrangementer (dB)

* Alle tal angiver decibel (dB)

Områder

Man-fre kl 07-18

Lørdag kl. 07-14

Man-fre 
kl 18-22

Lørdag kl. 14-22

Søn- og hellig kl. 07-22




Alle dage kl 22-07




1. Erhvervs-
og industriområder

70

70

 70

70

2. Erhvervs-
og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60

60

 60

60

3. Områder for blandet
bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55

45

 45

40

4. Etageboligområder

50

45

 45

40

5. Boligområder for åben og
lav boligbebyggelse

45

40

 40

35

6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige
rekreative områder

40

35

 35

35

 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Når der er tale om musikstøj skal du også være opmærksom på, at din virksomhed også skal overholde grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB)

* Alle tal angiver decibel (dB)

 Lokale/Område  Tidsrum  Lavfrekvent støj
(A-vægtet niveau: 10-160 Hz)
 Infralyd
G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.  Aften/nat (kl 18-07) 20 85
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign. Dag (07-18) 25 85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum  - 30 85
Øvrige rum i virksomheder  - 30 85

 

Grænseværdier for vibrationer (dB)

* Alle tal angiver decibel (dB)

Lokale/område Kl. 07-18 Kl. 18-07
Boliger i boligområde, børneinstitutioner og lignende  75 75
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde 80 75
Kontorer og undervisningslokaler 80 80
Erhvervsbebyggelse 85 85

Når kommunen modtager en klager over støj, er det grænseværdierne ovenfor, vi bruger i behandlingen af klagen. Kommunen kan give påbud om at begrænse støjen eller om for eksempelvis at begrænse tiden for udendørs servering, sådan at grænseværdierne for støj ikke overskrides.

Lugt

Det er vigtigt at restaurationen indrettes, så lugtgener minimeres mest muligt. Bl.a. ventilationssystemet, den udsugede luftmængde, filtre og skorstenens højde over taget har betydning for, hvordan naboerne oplever lugtgener.

Spildevand

Ved tilberedning af mad opstår der fedtholdtdigt spildevand. Det kan give fedtpropper i afløb og kloak. Restaurationer skal derfor installere en fedtudskiller på afløb, hvor der ledes fedtholdigt spildevand til.  Inden der installeres en fedtudskiller, skal virksomheden ansøge kommunen om en tilslutningstilladelse. Kontakt Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk

Hvis du vil læse mere om spildevandstilladelser

Udeservering og alkoholbevilling

Opstilling af borde, bænke, stole og lignende til udendørs servering kræver tilladelse fra kommunen.

Læs mere om udeservering

Hvis du vil starte en restauration, hvor du vil servere alkohol for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling.

Læs mere om alkoholbevilling

Sider/pjecer med informationer om støj:

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om støj

Læs mere om støj fra udendørs musikarrangementer

Læs mere om støj fra selskabslokaler m.m.

Læs mere om støj fra restauranter og værtshuse 

Læs mere om spildevandstilladelser

Læs mere om udeservering

Læs mere om alkoholbevilling

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje