Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsudvikling Erhvervspolitik 2022-2026: Mod nye mål

Erhvervspolitik 2022-2026: Mod nye mål

Din succes er vores mål. Derfor styrker og markerer vi Silkeborg Kommune, som et af de mest attraktive steder i Danmark at etablere, udvikle og vækste din virksomhed.

Erhvervspolitik 2022-2026

Mod nye mål

Virksomhederne i Silkeborg Kommune trives og skaber arbejdspladser, og de seneste år har vi oplevet en markant tilvækst af virksomheder. Det er frugten af arbejdet med at booste vores erhvervsimage. Men den positive udvikling fortsætter ikke af sig selv, og vi er samtidig i skarp konkurrence. Derfor arbejder vi videre med at styrke og markere Silkeborg Kommune som et af de mest attraktive steder i Danmark at etablere, udvikle og vækste din virksomhed. 

Erhvervspolitikken "Mod Nye Mål" fastlægger de indsatsområder og mål, som bliver omdrejningspunktet for Silkeborg Kommunes erhvervspolitiske arbejde de næste fire år. En indsats, som favner alle kommunens virksomheder, og som først og fremmest har fokus på virksomhedernes rammevilkår. Andre aktører, som Silkeborg Kommune samarbejder med - f.eks. Erhvervshus Midtjylland og nationale aktører - tager sig af den specialiserede vejledning indenfor grøn omstilling, digitalisering, eksportfremme, klynger, m.m. 

Dermed udfylder "Mod Nye Mål" sin særlige plads i et samlet erhvervsfremmesystem med en klar ambition om, at virksomhederne i Silkeborg Kommune skal have succes. 

Erhvervspolitikken adresserer Silkeborg Kommunes overordnede vision, ved bl.a. at have fokus på muligheder i Danmarks Outdoor Hovedstad og blik for balanceret vækst. 

"Mod Nye Mål" realiseres gennem årlige erhvervshandleplaner, der giver mulighed for, at vi løbende tilpasser os konjunktursvingninger. Erhvervshandleplanerne udarbejdes og implementeres i tæt makkerskab med virksomheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og lokalområder, m.fl. Det giver de bedste odds for succes. Vi håber, at du vil være med på rejsen "Mod nye mål". 

Helle Gade,
Borgmester

Dyk ned i de fire teamer nedenfor.

Plads til vækst er et must for kommunens etablerede virksomheder og for virksomheder med flytteplaner. Særligt er der behov for nye erhvervsudlæg langs SilkeborgMotorvejen, men også flere af oplandsbyerne har et uforløst erhvervspotentiale. 

God infrastruktur - der virker - er en forudsætning for at være blandt Danmarks bedste erhvervskommuner. Derfor har vi naturligvis fokus på Hærvejsmotorvejens muligheder og betydningen af lynhurtigt internet. Vi går til opgaverne med en behovsorienteret tilgang. 

Vi arbejder for:

 • Udlæg af ny erhvervsjord langs SilkeborgMotorvejen
 • Fremme af oplandsbyernes erhvervspotentiale - eksempelvis via lokalt forankrede iværksættermiljøer
 • Offensiv markedsføring af Silkeborg Kommune som et af de mest attraktive steder i Danmark at etablere, udvikle og vækste din virksomhed

Dygtige medarbejdere, der trives, er afgørende for din virksomheds succes. Derfor skal det være nemt at rekruttere de rette kompetencer. Ligesom emner som efteruddannelse og medarbejdertrivsel er vigtige. Indsatsen kræver et tæt samarbejde på tværs af aktører fra uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet med afsæt i den enkelte virksomheds behov. Danmarks Outdoor Hovedstad skal bruges aktivt til at booste trivsel og sundhed. 

Vi arbejder for:

 • Færre skal pendle ud af kommunen - flere skal arbejde lokalt
 • Flere skal inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse
 • Virksomhederne skal opleve gode efteruddannelsesmuligheder
 • Danmarks Outdoor Hovedstad skal veksles til vækst bl.a. via sundere medarbejdere, der trives

Virksomheder som modtager professionel vejledning og sparring klarer sig markant bedre end virksomheder, der lukker sig om sig selv. Ligesom god dialog med kommunen er vigtigt, når større forandringer er under opsejling. Derfor arbejder vi med at sikre gode muligheder for sparring, inspiration og netværk. Endelig styrker vi vores brand som erhvervskommune med outdoor som et unikt touch. 

Vi arbejder for:

 • Øge andel af iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder, som modtager professionel vejledning og sparring
 • Udforske det erhvervsmæssige potentiale i Danmarks Outdoor Hovedstad
 • Styrke dialogen mellem erhvervsliv og kommune bl.a. via Erhvervstaskforcen

Silkeborg Midtby er vores allesammens visitkort. En levende midtby med et dynamisk handelsliv og masser af aktiviteter er ikke blot en styrke for vores detailhandel - men for os alle. Midtbyens energi er med til at tiltrække nye investeringer og butikker. Derfor har vi et særligt fokus på midtbyen som vækstgenerator. Silkeborg og Kjellerup skal også fremover være attraktive handelsbyer med de positive sideeffekter, som følger med. 

Vi arbejder for:

 • Gågader med masser af liv og oplevelser
 • Tilvækst i kunder og købekraft skal veksles til en endnu stærkere detailhandel
 • Det forretningsmæssige potentiale i endagsturisterne skal forløses
 • Koblingen mellem oplevelser og restaurationer/detailhandlen skal være stærkere

Tilmeld borgmesterens erhvervsnyhedsbrev

På silkeborgvokser.dk kan du læse om at drive virksomhed i Silkeborg Kommune og tilmelde dig erhvervsnyhedsbrevet.

Gå til Silkeborgvokser.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje