Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Økonomi-og IT-staben IT drifts- og udviklingscenter

IT drifts- og udviklingscenter

Om IT drifts- og udviklingscenter

De væsentligste funktioner er at sikre udvikling og driften af it-understøtning af opgaverne i Silkeborg Kommune, herunder løbende udvikle strategien, digitaliseringspolitikker og sikre governancestruktur i kommunen.

IT servicerer og supporterer kommunens øvrige enheder ved at sikre en effektiv drift og udvikling af netværk, servere, applikationer og infrastruktur samt ved at levere support og service i et omfang fastlagt i aftalte og gennemskuelige serviceaftaler (SLA).

IT bistår desuden som koordinatorer, projektledere og som ressourcepersoner i forbindelse med valg og implementering af nye systemer og løsninger i og på tværs af kommunens driftsafdelinger.

Økonomi- og IT-staben
IT drifts- og udviklingscenter Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

IT-chef
Henrik Willumsen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje