Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere om uddannelsen som SOSU Hjælper

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen indeholder opgaver indenfor rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan varetage disse opgaver. Arbejdet foregår i det kommunale område.

Uddannelsen, som varer 14 måneder, veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på et plejecenter og/eller i hjemmeplejen i Silkeborg Kommune.

Har du tidligere arbejdet indenfor plejeområdet eller har en anden relevant uddannelse, vil du få afkortning af praktikken på uddannelsen.

Læs mere om:

Du skal som minimum have følgende:

 • Bestået GF 2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Merit gives efter fastlagte krav. Det er SOSU-skolen, der beslutter om der gives merit.

Hvis du er over 25 år og ikke har GF2, er der mulighed for at blive ansat på det fulde forløb, dvs. men løn både på GF2 og hovedforløbet.

Du skal først kontakte skolen for at ansøge, og derefter skal du søge hos os.

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på:

 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
 • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
 • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
 • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted

Løn og ansættelse:

Løn- og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst.

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer.

Som elev får du almindelig elevløn hvis du er under 25 år, og voksenelevløn hvis du er over 25. Den aktuelle sats kan ses på FOA´s hjemmeside:

Se de aktuelle satser på FOA´s hjemmeside

Praktikperioder:

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.

Du skal også være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende praktiksted.

På SSH-uddannelsen er der følgende 2 praktikperioder:

 • På plejecenter i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.
 • I hjemmeplejen i Silkeborg Kommune. Du får mulighed for at ønske praktiksted.

Der er dog mulighed for at have begge praktikperioder samme sted.

Typiske mødetider:

 • Dagvagt: 7-15
 • Aftenvagt: 15-23
 • Weekend: 7-15

Silkeborg Kommune ansætter Social- og sundhedshjælper elever flere gange om året.

Grudforløb

Grundforløb 2 - Maj 2024

Start dato på uddannelsen: 01-05-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 25-02-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 18-03-2024

Grundforløb 2 - September 2024

Start dato på uddannelsen: Start september (præcis dato følger)

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 10-06-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 26-06-2024

Grundforløb 2 - Januar 2025

Start dato på uddannelsen: Midt januar 2025 (præcis dato følger)

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 10-11-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 25-11-2024

Hovedforløb 

Hovedforløb - Juni 2024

Start dato på uddannelsen: 14-06-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 17-03-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 17-04-2024

Hovedforløb - Oktober 2024

Start dato på uddannelsen: 11-10-2024

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 11-08-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 28-08-2024

Hovedforløb - Januar 2025

Start dato på uddannelsen: -

Silkeborg Kommunes Ansøgningsfrist: 27-10-2024

Besked om optagelse/venteliste/afslag: 15-11-2024

Ansøgningsskemaer til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen:

Hvis der ikke er et stillingsopslag kan du finde mere information i boksen "Sådan søger du en elevplads" her på siden.

Laila Andersen

Uddannelsesansvarlig SOSU området

+4520517609

Laila.Andersen@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje