Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

I 2040 vil Eriksborg være hjem for 7.000 borgere fordelt i 3.800 boliger. Følg med i udviklingen af den nye bydel her på siden.

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efterspørgslen på boliger. Hvert år vokser Silkeborg Kommune med ca. 1000 nye borgere. Skal der være plads til alle, kræver det nye boliger. En del af løsningen på efterspørgslen er Eriksborg – en ny bydel nordøst for Silkeborg. Eriksborg kommer til at ligge mellem de velfungerende bydele, Gødvad og Grauballe, og vil på sigt få de to bydele til at vokse sammen.

7.000 borgere kommer til at få adresse i Eriksborg. En del af planen er et nyt bydelscenter med plads til skole, dagtilbud, plejecenter, aktivitetsarealer, dagligvarebutikker og hvad en ny bydel ellers har behov for.

Læs mere om, hvilken bydel Eriksborg bliver, og hvordan den skal udvikle sig over årene i boksene herunder.

Info om projektet

Vi vil gerne udvikle bydelen sammen med borgere, lodsejere, bygherrer, foreninger og hvem der eller måtte have lyst til at bidrage til fremtidens Eriksborg.

Derfor har vi blandt andet nedsat en følgegruppe med lodsejerne, repræsentanter fra naboer og etape 2, lokalråd m.fl. Følgegruppen skal følge processen og bidrage med gode idéer, sparring og sikre flere perspektiver på projektet.

Vi arbejder også med en etape 0, der går ud på at skabe fællesskab og liv i Eriksborg, mens bydelen bygges. Her er vi meget åbne for idéer og input til, hvordan vi kan gøre det. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan holde dig opdateret på arrangementer i forbindelse med etape 0. Send en mail til mko@silkeborg.dk 

Ønsker du at følge med i udviklingen af Eriksborg, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Send en mail til mko@silkeborg.dk og vil vi opdatere dig, når der er nyt. 

Boligområderne bliver planlagt på en måde, så der maksimalt er 500 meter til et grønt område i den nye bydel. Herudover sættes der plads af til et større skovrejsningsområde, så borgerne vil få let adgang til et større rekreativt område. Det er ambitionen, at det nye naturområde vil blive etableret samtidig med udbygningen af den nye bydel.

De rekreative områder bidrager også til at klimasikre den kommende bydel. Regnvandshåndteringen skal nemlig være synlig på jordoverfladen og bidrage til områdets rekreative naturkvaliteter, hvor det er muligt. Gennem de store grønne forbindelser i området bevares og styrkes stedets landskabelige kvaliteter samtidig med, at der sikres plads til overordnede vandveje i området.

De grønne rekreative områder og det nye bydelscenter giver også plads til, at borgerne kan mødes og danne fællesskaber. I Eriksborg er det tanken, at mennesker naturligt kan mødes på tværs af generationer og sociale skel, og derfor ønsker vi en mangfoldighed af boligtyper i den nye bydel.

Strukturplanen

Strukturplanen fastlægger rammerne og betingelserne for udstykning af etape 1, bydelscenteret og erhvervsområdet. Rammerne og betingelserne skal være med til at sikre, at de helt særlige kvaliteter, der i dag kendetegner Silkeborg, fastholdes og udvikles.

Du finder strukturplanen (pdf)

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå strukturplanen, kan du kontakte Lone.Davies-Nielsen@silkeborg.dk. 

Landskabsstrategien

Landskabet og naturen er de bærende elementer i Eriksborg. Landskabsstrategien udpeger de grønne og blå naturområder i og omkring Eriksborg som Djævlemosen, 100m-skoven, Gødvaddalen, Grauballemandens findested og Ny Nørreskov.

Se landskabsstrategien (pdf)

Infrastrukturplanen

I Eriksborg bliver det sikre og gode forbindelser til den nye bydel og internt i bydelen. Infrastrukturplanen beskriver, hvordan de forbindelser og vej- og stistrukturen i Eriksborg kommer til at være.

Du kan læse infrastrukturplanen (pdf)

Vandhåndteringsplanen

Vandhåndteringsplanen beskriver, hvor og hvordan vandet skal håndteres. Overodnet set skal vandet ledes væk fra de enkelte boliggrunde til et større afvandningssystem af kanaler og grøfter, som løber ud i regnvandsbassiner rundt i Eriksborg, som bliver en del af de rekreative naturområder.

Læs vandhåndteringsplanen for Eriksborg (pdf)

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen indeholder de overordnede rammer, og blev godkendt af byrådet i oktober 2018. 

Læs udviklingsplanen for Eriksborg (pdf)

Hvad er det for et område, Eriksborg bliver skabt i? Hvad er historien om landskabet og kulturen i Silkeborg? Og hvem flytter hertil og hvordan vil de bo?

Det kan du læse om i Baggrundsanalyse (pdf)

Udvikling af Eriksborg er en mangeårig proces. Derfor er projektet opdelt i fire etaper. Etapeplanlægningen sikrer, at der er sammenhæng i bydelen, og vi bygger videre på den eksisterende bystruktur indefra og ud.

  • Etape 1: Bydelscenter og et boligområde på ca. 1.200 nye boliger nord for Gødvad
  • Etape 2: Et boligområde på ca. 500 boliger nord for etape 1 og syd for Grauballe
  • Etape 3: Ca. 800 boliger øst for etape 2 og syd for Grauballe samt ca. 650 boliger vest for etape 1
  • Etape 4: Udvikling af et boligområde med ca. 800 boliger vest for etape 3

Overordnet plan for Eriksborg vedtaget:

21. december 2020 vedtog byrådet en overordnet plan for udviklingen af etape 1, herunder 1.200 boliger, bydelscenter, erhvervsområde og naturområder. Herefter har vi taget hul på en mere deltaljeret planlægning af de enkelte boligområder, bydelscentret og erhvervsområdet. Det der hedder lokalplaner.

Lokalplan for første etape godkendt:

27. september 2021 vedtog byrådet lokalplanen for første etape af Eriksborg, efter at planen har været i høring i otte uger. Lokalplanen omfatter området øst for Nørreskov Bakke ved Eriksborg Allé og Nebelgårdsvej og giver grønt lys for ca. 117 nye boliger fordelt på række- og klyngehuse, parcelhuse og etageboliger. Dyk ned i lokalplanen

Grønt lys til Eriksborg Skov:

Den 28. marts 2022 godkendte byrådet en samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. Dermed er vejen banet for en ny skov i Eriksborg, der potentielt kan blive 300 hektar. Skoven skal være et rekreativt område for borgerne i den nordlige del af Silkeborg og samtidig være med til at beskytte fremtidens drikkevand og optage CO2.

Læs mere om Eriksborg Skov

40 km/t på Eriksborg Allé:

Hastigheden på Eriksborg Allé bliver 40 km/t på strækningen mellem Bakkeborg og bydelscenteret. Det har politiet godkendt april/maj 2022. Vejen anlægges i etaper - lige nu anlægges strækningen fra Bakkeborg/Safranvej og op til skovboligerne nord for Hundredemeterskoven.

Nye boliger på vej i juletræsplantage:

8. marts 2022 har Plan- og Vejudvalget har sagt ja til, at der kan laves et forslag til en lokalplan for 61 blandede boliger i form af 21 rækkehuse, kompakthuse på grunde af 500 m2 og villaer på Nebelgårdsvej 10, hvor der i dag er juletræer og en landejendom. Planen indeholder også en fortsættelse af Hundredemeterskoven som sammenhængende rekreativt område i Eriksborg. 

Se status på lokalplanen 

Den 29. januar 2020 afholdte vi en inspirationskonference om Eriksborg. Se oplæggene fra dagen herunder:

Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune

Jan Albrechtsen, arkitekt og partner hos Vandkunsten

Line Morsing Steenberg, projektleder i Silkeborg Kommune

Ole Nielsen, direktør for Himmerland Boligforening

Rune Kilden, aarhusiansk byudvikler

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden

Har du brug for en webtilgængelig fil, kan du kontakte Line Morsing Steenberg på LineMorsing.Steenberg@silkeborg.dk

Film om Eriksborg:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje