Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi Byggeprojekter Søholt – et unikt sports- og fritidsområde

Søholt – et unikt sports- og fritidsområde

En ambitiøs helhedsplan med udvikling af svømmecenter, kunstgræs, bueskydning og beachvolley er blot nogle af de delelementer, som skal resultere i, at endnu flere går gavn af Søholt fremadrettet.

Søholt helhedsplan

"Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena" er resultatet af et grundigt og inkluderende samarbejde mellem de mange interessenter i og omkring Søholt. Der er blevet arbejdet målrettet med at få involveret borgere og foreninger undervejs i processen for at kunne give deres præg på udformningen af helhedsplanen.

Ambition

Ambitionen med nærværende helhedsplan er at skabe et unikt sports- og fritidsområde i Silkeborg.

Søholt skal invitere til fællesskab, mangfoldighed, leg og bevægelse. Søholt skal være et grønt, aktivt åndehul i byen med faciliteter, der er åbne og tilgængelige for alle. Samtidig skal unikke og specialiserede faciliteter sikre det høje, professionelle niveau og skabe regionale såvel som nationale og internationale idrætsoplevelser.

Vision

Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få hjemme i Søholt.

Søholt Sports- og Fritidsarena opfordrer alle – både eksisterende og nye samarbejdspartnere - til at tage del i udviklingen. Vi håber, at du vil være med – hvad enten det er ved at deltage i aktiviteter, ved løbende at holde dig orienteret om planens fremdrift eller ved at beslutte dig for, hvordan du eller din organisation kan være en del af at realisere planen. Det er et arbejde og et samarbejde, som vi ser frem til at gå i gang med!

Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena (pdf)

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger i den grønne boks øverst i skærmbilledet.

Delelementerne i helhedsplanen

Hovedgrebet er et udtryk for udviklingen af stiforbindelser og oplevelser, som skal skabe sammenhæng i området, åbne Søholt og skabe interesse for besøg og besøgende og inspirere til rekreative ophold og aktiviteter – både dem med puls, og dem der går på ren afslapning og hygge.

Hovedgrebet består af følgende fysiske elementer: Stræde, Loop, ”det grønne hjerte”, bueskydningsanlæg og byrumspladser.

Grebet etableres i to faser.

Fase 1: Grønt hjerte og bueskydningsanlæg, som forventes at kunne tages i brug i første kvarter af 2023. Anlægsarbejdet foregår i andet-fjerde kvarter af 2022. Med anlægsarbejdet følger en del tilkørsel af jord, som inddrager boldbaner (særligt grusbanen vest for SB. Græsbanen vest for grusbanen kan også blive påvirket).

Fase 2: Stræde og Loop forventesat kunne tages i brug i andet kvartal af 2025.

Søholt rummer allerede i dag mange brugere. Med implementering af helhedsplanen forventer vi en endnu større brug af de eksisterende faciliteter og rekreative arealer.

Vi vil igangsætte en involverende proces med målet om at organisere så mange af de eksisterende og nye brugere som muligt.

Dette skal være med til at sætte brugernes behov forrest, både når vi taler udvikling og daglig drift af Søholt.

Indledende møder omkring en reel organisering forventes påbegyndt primo 2021.

Succeskriterie: Nedsat brugerråd, med mindst 5 forskellige aktive repræsentanter fra Søholt-området, inden udgangen af 2021.

Silkeborgs nye svømmecenter skal emme af liv og får en central placering på Søholt.

Der skal sikres tilgængelighed på flere niveau: Adgangsforhold til og fra Søholt, indfaldsveje med sammenhængende stisystemer og ikke mindst et let tilgængeligt center i sig selv. Med andre ord: Det skal være let at komme fra dit hjem og hele vejen ned i bassinet.

Svømmecentret skal kunne rumme alle grupper af egne borgere samt nysgerrige besøgende udefra. Lige fra dig, der gerne vil tage hele familien med på en sjov og hyggelig tur, til dig der går i forening og svømmer flere gange om ugen.

Den ønskede mangfoldighed sætter store krav til faciliteten. Borgernes ønsker og behov til faciliteten forsøges afdækket ved en høj grad af brugerinddragelse hele vejen igennem udviklings- og anlægsprocessen.

Indtil videre er der foretaget forskellige former for brugerinddragelse med blandt andet Silkeborgs svømmeforeninger og andre foreninger, der har vandrelaterede aktiviteter, Handicaprådet, familiegruppe, Silkeborg Kommune, Elite Silkeborg, Silkeborg Gymnasium og College360.

Silkeborgs nye svømmecenter er konstitueret som en selvejende institution. Bestyrelsen forestår udviklingen af centret og har ansat bygherrerådgiver DK-2, som også var bygherrerådgiver på Jysk Park, til udviklingsprocessen. Silkeborg Kommune bistår svømmecentret og bygherrerådgiver i udviklingsprocessen, blandt andet med den brede borgerinddragelse og faglighed i forhold til implementering af helhedsplanens principper og perspektiver.

Silkeborg Svømmecenter kommer til at ligge på Søholt og skal erstatte det gamle Svømmecenter Nordvest på Nylandsvej i Silkeborg by. Det nye svømmecenter placeres på en 8.000 kvm. stor grund ved bueskydningsbanen på Søholt, øst for håndboldarena JYSK Arena og superligastadion JYSK park.

Byrådet har godkendt et anlægstilskud på 50 mio. kr. til Silkeborg Svømmecenter, og samtidig garanterer Silkeborg Kommune for et lån på op til 155 mio. kr. til den selvejende institution, som står for at opføre og drive det nye svømmecenter. Dermed er finansieringsmodellen for Silkeborg Svømmecenter på plads.

Den samlede fodboldkapacitet på Søholt er blevet styrket med kunstgræsbaner, som kan bruges hele året rundt.

Banerne blev klar til brug i sommeren 2022.

Den nuværende omklædningskapacitet skal gentænkes og genplaceres. Omklædningsfacilitet skal kunne benyttes af forskellige brugergrupper og forskellige idrætter. Faciliteten kan også rumme supportfaciliteter som depot, møderum og opholdsrum.

Her kan du få et overblik over, hvor langt processen med et udviklet Søholt er, og hvornår forskellige faciliteter på Søholt står færdige:

  • Oktober 2021: Lokalplan er vedtaget.
  • Faciliteter ved Silkeborg Tennisklub er taget i brug.
  • Træningsmiljø ved Elite Silkeborg er taget i brug.
  • Sommer 2022: Kunstgræsbaner er taget i brug.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje